Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 06.12.2017 - PS 54/17 Rullering av handlingsprogram "Temaplan anlegg for leik idrett og aktivitet i Verdal kommune"

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2014/4734 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 06.12.2017 54/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas. 

Vedlegg:

 1. Prioritering av spillemiddelsøknader Verdal kommune 2017/2018
 2. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Verdal kommune 2015 – 2018
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg. For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn i handlingsprogrammet.

Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:

 1. Ordinære anlegg
  Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
   
 2. Nærmiljøanlegg
  Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
   

Endringer ifht liste over spillemiddelsøknader i eksisterende plan:

Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:

Ordinære anlegg:

 • Verdal kommune. Verdal svømmehall.
 • Vinne Skilag. Rehabilitering skiskytterarena.
 • Verdal kommune. Vinne aktivitetspark sandvolleyball.
 • Verdal kommune. Treningsanlegg friidrett – Verdalsøra barne- og ungdomsskole.
 • Verdal kommune. 7èr kunstgressbane - Verdalsøra barne- og ungdomsskole.
 • Vinne IL. Rehabilitering klubbhus.
 • Kvernmo Motor. Rallycross bane.
 • Kvernmo Motor. Lysanlegg.
 • Kvernmo Motor. Hus for vedlikeholds- og driftsutstyr.
 • Stiklestad IL. Maskingarasje Blommen skisenter.
 • Verdal O-klubb. O- kart Forbregd og Lein (NM og Norges cup jr. - 2019).
   

Nærmiljøanlegg:

 • Vuku IL. Ball og aktivitetsflate asfaltert.
 • Stiklestad IL. Skileik og asfaltert leikeflate Blommen skisenter.
   

Totalt i 2017 ble lag, foreninger og Verdal kommune tildelt 16,3 mill.kr i spillemidler. Med dagens eksisterende praksis og prioriteringer for spillemidlene kan det se ut som at lag, foreninger og Verdal kommune i 2018 kan bli tildelt ca 10,5 mill.kr

Nye søknader om spillemidler:

Ordinære anlegg:

 • Vuku IL. 11'er kunstgressbane med lysanlegg og vanningsanlegg.
 • Vuku IL. Idrettsbygg med lagerfunksjon for idrettsmateriell,
 • Vuku IL. Idrettsbygg med garderober, lager og rom for arrangement.
 • Leksdal IL. Rehabilitering av 11'er gressbane Leksdal stadion.
 • Verdal kommune. Tursti Vinne aktivitetspark.
 • Vinne Skilag. Snøproduksjon.
   

Nærmiljøanlegg:

 • Verdal kommune. Trimtrapp Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Aktivitetsløype Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Aktivitetsflate (Petanque, Boccia, Kubbespill mm) Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Trim og treningspark Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Aktivitetsområde for klatring, trampoline og akrobatikk. Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Aktivitetsflate for cageball(sommer) og isflate(Vinter). Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Lysanlegg for tursti Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Lysanlegg for sandvollyball og aktivitetsflate cageball og isflate Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Lysanlegg for tennis og basket bane Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Skilting / merking i tursti og aktivitetsløype Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Trimtrapp Elvepromenaden – Melan.
 • Verdal kommune. Trim – trening – aktivitetsflate Moeparken.
   

Vurdering:
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.
Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss forutsigbarhet for søkerne. Videre er mål og strategier i planen førende for prioriteringene.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.11.2017 14:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS