Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 06.12.2017 - PS 55/17 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra kommunalt verv for perioden 11.12.17-31.03.19

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2016/3522 - /A10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 06.12.2017 55/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Søknaden fra Marit Anna Morken om fritak fra vervet som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Reinsholm barnehage for perioden 11.12.17-31.03.19 imøtekommes.
  2. Som ny representant for ovennevnte periode velges:
     

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Marit Anna Morken søker i epost datert 16. november 2017 om fødselspermisjon fra kommunale verv i perioden 11.12.2017-31.03.2019.
Hun ble under sak 58/15 i Komité mennesker og livskvalitet valgt som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Reinsholm barnehage.

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere eller lengre tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon for perioden 11.12.2017 – 31.03.2019 imøtekommes.

 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.11.2017 14:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS