Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.06.2017 - PS 21/17 Kartlegging friluftsområder

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2017/4020 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.06.2017 35/17
Komite mennesker og livskvalitet 14.06.2017 21/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Rapport om friluftslivkartlegging og temakart tas til orientering.
 
Vedlegg:

Kartlenker for kartlegging av friluftsområder i Verdal;

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser.
 
Saksopplysninger:
I komite plan og samfunn den 15.03.2016 ble det holdt en orientering om friluftskartlegging og verdsetting av friluftsområder i Verdal. Prosessplan for prosjektet ble presentert.

De kartlagte og verdsatte friluftsområdene blir lagt ut på http://www.naturbase.no/ under temalaget «kartlagte friluftsområder». Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et tema lag i arealplanlegging.

Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet. Temakartlegging vil gi oss et kunnskapsgrunnlag og en systematisk oversikt over friluftslivsområder, som blir et verktøy i fremtidig planarbeid og saksbehandling.

Bruk av friluftslivskartleggingen skal innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner som informasjonsgrunnlag. Da kartleggingen er rent faglig fundert uten avveiing mot øvrig arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas i planlegging og enkeltsaksbehandling.

Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplans arealdel ved behov.

Vurdering:
Friluftslivskartleggingen ble sendt ut på offentlig høring i tre uker. Det var mulig å sende inn innspill via nettskjema. Det kom inn 16 innspill totalt.

Generelt er det positive tilbakemeldinger knyttet til arbeidet og hvor viktig det er med økt kunnskap om friluftslivsområdene våre for å ivareta disse og utvikle de videre.

På bakgrunn av innspillene er dette tatt inn eller revidert i Friluftslivkartleggingen:

  • Område 5.1.4 Ørvilldalen / Skillevatnet og område 5.1.3 Innsvollen / Bellingsvollen er slått sammen med område 5.1.1 Sandvika. Hele området har fått friluftsverdi A –svært viktig friluftsområde. Området er likevel «tredelt» da det er forskjell for områdene og graden av tilrettelegging som turstier og oppkjørte skispor.
  • Lekeplass på Sørenget / Stiklestad er lagt inn som leik og rekreasjonsområde.
  • Justert grensa slik at hele Fjellmannmyra er med og i område 5.6 Kverndal / Sul nord.
  • Havfrua og Fættaskogen er revidert til friluftsverdi B - viktig friluftsområde. Området har noe tilrettelegging og er lett tilgjengelig.
  • I område 1.30 Leklemåsen er det lagt inn en grønn korridor som binder sammen boligområdet med område 1.34 Volhaugen. Grønnkorridoren har friluftsverdi A – svært viktig friluftsområde.
  • Område 6.7.1 Fersvola, Haugsvola, Kammervola er revidert og får friluftstype SK – særlig kvalitetsområde og friluftsverdi A – svært viktig friluftsområde.
  • Område 4.3 Breivatne/Holtjønna er revidert og gitt riktig id.
  • Område 1.16 Ørin nord revidert område avgrensing.
     

Temakartet er oppdatert i henhold til revidering og er lagt ut på kart lenkene. Se vedlegg.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2017 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS