Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.06.2017 - PS 25/17 Oppnevning av samarbeidsutvalg ved bo- og helsetunene

Saksbehandler: Unni Merete Haugan Sellæg

Arkivref : 2017/281 - /035

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.06.2017 25/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som medlemmer av samarbeidsutvalg ved bo- og helsetunene for tidsrommet 01.01.17 – 31.12. 18 oppnevnes:

  • Eldrerådet – Magnus Tiller
  • Lokale pårørendeforeningen – Grete Sivertsen
  • Representant fra arbeidstakerne – Liv Røstad
  • Representanter fra lokale lag og foreninger – Marn Storhaug, Ørmelen pensjonistlag og Merethe Trøbak, Volden sanitetslag.   
     

Vedlegg:
Samlet saksframstilling av kommunestyresak 32/16.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I sak 32/16 i kommunestyret ble det vedtatt å opprette samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i Verdal kommune for beboere som er tildelt langtidsplass fra 01.01.2017.

Representantene skal oppnevnes at Komite mennesker og livskvalitet og oppnevnes for 2 år av gangen.

Beboerne skal være representert med én repr. fra bo- og helsetunene, men det har ennå ikke lyktes å få tak i brukerrepresentant.

Samtlige som er foreslått er forespurt og har sagt ja til å bli oppnevnt.

 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2017 12:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS