Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.12.16

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 14.12.2016
Tid           : 09:00 - 10:35
Til stede  : 9 representanter

 

Før ordinær saksbehandling informerte leder for Verdal Mottakssenter, Britt Tønne Haugan, om «Hvordan bygge opp og ned Verdal Mottakssenter på under 6 mndr.?»
  
   
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 48/16 Godkjenning av møteprotokoll 23.11.2016  Protokoll
PS 49/16 Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 50/16 Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik ,idrett og aktivitet i Verdal kommune" Saksframlegg Protokoll
PS 51/16 Valg av kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for perioden 2017-2019  Saksframlegg Protokoll
PS 52/16 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 14.12.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara
Bjørn Holmli DNA Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Terje Aksnes møtte som vara 
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 048/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.12.2016

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 23. november 2016 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 23. november 2016 godkjennes.

        
    
 

PS 049/16 Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017   
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.12.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING:  
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 vedtas.
  

 
    

PS 050/16 Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal kommune"
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.12.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
  
  
 

 
PS 051/16 Valg av kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for perioden 2017-2019

  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.12.2016

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende forslag:
Charlotte Fætten Aakerhus velges som kommunal representant i SU ved Maritvold barnehage for perioden 2017-2019.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Charlotte Fætten Aakerhus velges som kommunal representant i SU ved Maritvold barnehage for perioden 2017-2019. 
 
 
    

PS 052/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.12.2016

BEHANDLING: 

 • Repr. Vigdis Haldorsen.
  Lyssetting av Elvepromenaden. Politisk behandling? Hvilke planverk har man prioritert dette ut fra – hvor er investeringene tatt fra?
  Svar gis i januarmøtet.
   
 • Kommunalsjef Frode Kvittem orienterte om status for helse og velferd.
   
 • Kommunalsjef Frode Kvittem:
  Utkast til ny rammeplan for barnehager ligger ute til høring. Barnehagestyrerne skal se på dette i morgen.
  Det ble enighet om at forslag til høringsuttalelse legges fram for komitéen i januar-møtet.
   

 

    Til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 18.11.2016 08:03 Sist endret: 16.12.2016 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS