Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.12.2016 - PS 49/16 Revidering av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017

Saksbehandler: Anne Haugskott-Bjugan

Arkivref : 2016/8601 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.12.2016 49/16
Verdal formannskap 15.12.2016  
Verdal kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 vedtas.   


Vedlegg:

 1. Lokale retningslinjer for 2017
 2. Høringssvar


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen 

Saksopplysninger:
Verdal kommune reviderer hvert år de lokale retningslinjene som skal sikre likebehandling av kommunale og private barnehager. Retningslinjene tar utgangspunkt i Forskrift om tildeling av tilskudd til de private barnehagene.

Med utgangspunkt i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 12, Rapportering av barn i private barnehager andre ledd, kan kommunen i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner. Slike retningslinjer skal skape god fleksibilitet for barnehagebrukerne (foreldre/foresatte) og samtidig forutsigbarhet for de private barnehagene og kommunen som barnehagemyndighet. Dette gjøres i tråd med de forutsetninger og hensyn som barnehageloven med tilhørende forskrifter bygger på. Samtidig skal disse retningslinjene bidra til å oppfylle det politiske målet om full barnehagedekning.

Retningslinjene er sendt ut på høring til de private barnehagene, samt at det er avholdt møte mellom barnehagemyndighet og styrerne i de private barnehagen for å avklare eventuelle misforståelser eller feiltolkninger

Det er lagt frem to forslag til telledatoer i de lokale retningslinjene:

Første alternativ:

 • 1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
  Frist 15.12.
 • 2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – juli) 4/12 mnd.
  Frist 15.03.
 • 3.telling: Barn som har plass pr 15.august. 1/12 mnd.
  Frist 30.06.
 • 4.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – desember) 4/12 mnd.
  Frist 15.08.
   
  3 åringene regnes som stor fra 01.08.

Andre alternativ:

 • 1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
  Frist 15.12.
 • 2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – august) 5/12 mnd.
  Frist 15.03.
 • 3.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – oktober) 2/12 mnd.
  Frist 15.08.
 • 4.telling: Barn som har plass pr. 01.november (november – desember) 2/12 mnd. Frist 15.10.
   
  3 åringene regnes som stor fra 01.09.

Det er mottatt en høringsuttalelse fra de private barnehagene, og i den framgår det at de private barnehagene ønsker alternativ 2 i forhold til telling. Ut over det var det et par kommentarer knyttet til to punkt.

Vurdering:
Etter mottatt høringssvar fra de private barnehager er det avholdt et møte mellom private barnehager og barnehagemyndighet der de to spørsmålene som stilles i høringssvaret ble diskutert. På bakgrunn av dette møtet ble retningslinjene redigert og sendt ut til de private barnehagene for ny gjennomlesing med frist for uttalelse. Det har i etterkant ikke kommet noen bemerkninger innen fristen.

De lokale retningslinjene er revidert med bakgrunn i høringssvar og dialog med de private barnehagene, og foreslås vedtatt slik de nå foreligger.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 13:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS