Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.12.2016 - PS 50/16 Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal kommune"

Saksbehandler: Frode Strand

Arkivref : 2014/4734 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 14.12.2016 50/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.

Vedlegg:

 1. Prioritering spillemidlersøknader Verdal kommune 2016/2017
    
 2. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Verdal kommune 2015-2018
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg. For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn i handlingsprogrammet.

Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:

 1. Ordinære anlegg
  Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
   
 2. Nærmiljøanlegg
  Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
   

Endringer ifht liste over spillemiddelsøknader i eksisterende plan:
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:

Ordinære anlegg:

 • Verdal kommune, Ørahallen Verdalsøra barne og ungdomsskole.
   

Nærmiljøanlegg:

 • Øvre Brannan velforening, aktivitetsområde - hinderløype
 • Garpa og Prærien velforening, Aktivitetsområde - hinderløype Mekken
   

Nye søknader om spillemidler:

Ordinære anlegg:

 • Verdal OK. Revidering o – kart Garnes (NM og Norges cup jr 2019).
 • Verdal OK. O – kart Forbregd og Lein (NM og Norges cup jr 2019).
 • Leksdal IL. Turvei fra Marka skistadion til Hallemsvollen.
 • Stiklestad IL. Standplass og strafferunde, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Belysning strafferunde, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Langrenn stadion, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Belysning langrenn stadion, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Asfaltert langrenn sprint (rulleski), Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Asfaltert langrenn trase (rulleski), Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Lysanlegg langrenn trase, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Snø produksjon løyper, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Snø produksjon arena, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Rehabilitering eldre løyper. Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Lys eldre løyper. Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Turvei, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Idrettsbygg med tidtaker funksjon, Blommen skisenter.
 • Verdal IL. Idrettsbygg med funksjonene speaker, HC toalett, dame- og herre toalett og servering.
   

Nærmiljøanlegg:

 • Vuku IL. Ball og aktivitetsflate asfaltert, Vuku stadion.
 • Stiklestad IL. Skileik og asfaltert leike og aktivitetsflate, Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Lysanlegg til skileik og asfaltert leike og aktivitetsflate, Blommen skisenter.
   

Vurdering:
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.

Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss forutsigbarhet for søkerne. Videre er mål og strategier i planen førende for prioriteringene.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.12.2016 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS