Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.02.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.02.2017
Tid           : 09:00 - 15:00
Til stede  : 9 representanter. Repr. Lotte H. Kjesbu ble innvilget permisjon kl 1400. Til stede 8 representanter.

 

Etter ordinær saksbehandling fortsette møtet med temadag.
Hensikt: Kunnskapsbygging og utvikling av felles forståelse for kommunens helse og omsorgstjenester.
Se dokument med oppsummering fra temadagen her.
 
  
   
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 4/17 Godkjenning av møteprotokoll 18.01.2017  Protokoll
PS 5/17 Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 6/17 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll
PS 7/17 Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem Saksframlegg Protokoll
PS 8/17 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.02.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Trude Holm møtte som vara 
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Hilde S. Grøtting møtte som vara 
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 004/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité mennesker og livskvalitet 18. januar 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité mennesker og livskvalitet 18. januar 2017 godkjennes.
         
    
 

PS 005/17 Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:  

  1. Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
  2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak)

     
  

PS 006/17 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:  
Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

     
  

PS 007/17 Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Komitè mennesker og livskvalitet legger ut forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem på 6 ukers høring jf. Forvaltningsloven §37. Innspill fra interessenter skal gis skriftlig.

     
  

PS 008/17 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2017

BEHANDLING: 
Repr. Vigdis Haldorsen:
Formannskapet har fått høringssaker. Dette har hun etterlyst til komitéen. Håper å få de som gjelder komitéen.

Rådmannen svarte:
Formannskapet er høringsinstans og får derfor høringssakene.

    Til toppen av siden

Publisert: 18.11.2016 08:03 Sist endret: 05.02.2021 09:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS