Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.02.2017 - PS 07/17 Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2017/951 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.02.2017 7/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komitè mennesker og livskvalitet legger ut forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem på 6 ukers høring jf. Forvaltningsloven §37. Innspill fra interessenter skal gis skriftlig.   

Vedlegg:
Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det vises til PS 26/16 hvor arbeidsgruppe og mandat for utarbeidelse av forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem ble vedtatt. Arbeidsgruppen har levert sitt forslag, se vedlegg. Arbeidsgruppen har bestått av virksomhetsledere institusjonstjenesten, hjemmetjenesten, bo- og dagtilbudstjenesten, avdelingsleder saksbehandlerkontoret/leder inntaksnemda. Det har ikke lyktes å få med brukerrepresentant i arbeidsgruppa.

Vurdering:
Rådmannen vurderer arbeidsgruppens forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem å være i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e første ledd, og helse og omsorgstjenesteloven §3-2 a første ledd om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.
Forslaget legges ut på 6 ukers høring til de interessenter som berøres av forskriften jf. Forvaltningsloven §37, for uttalelse. Innspill fra interessenter skal gis skriftlig.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 25.01.2021 11:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS