Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.12.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 16.12.2015
Tid           : 09:00 - 10:50 
Til stede  : 9 representanter

  

I starten av møtet orienterte NAV v/Joar Aksnes om kommunens rutiner ved mottak av flyktninger og om status for bosetting.
Se presentasjonen her
 
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 62/15 Godkjenning av møteprotokoll 18.11.2015 Protokoll
PS 63/15 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved Ness barnehage og Vuku barnehage 2015-2019 Saksframlegg Protokoll
PS 64/15 Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal kommune 2015-2018" Saksframlegg Protokoll
PS 65/15 Høringsuttalelse - endring i helse og omsorgstjenesteloven - styrket pårørendestøtte  Saksframlegg Protokoll
PS 66/15 Høringsuttalelse - forslag om ny pleiepengeordning  Saksframlegg Protokoll
 PS 67/15 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 16.12.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 062/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.12.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 18. november 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 18. november 2015 godkjennes.
 
 
   
    
 

PS 063/15 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved Ness barnehage og Vuku barnehage 2015-2019
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.12.2015

BEHANDLING: 
AP/H/Krf v/Trine Reitan og SP/SV/V/Frp/MDG/Uavh.repr. v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende felles forslag:

 • Representant Ness barnehage: Einar Asbjørn Tromsdal, AP
 • Representant Vuku barnehage: Einar Olav Larsen, SP
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 • Representant Ness barnehage: Einar Asbjørn Tromsdal, AP
 • Representant Vuku barnehage: Einar Olav Larsen, SP
   
 •     
        
     

  PS 064/15 Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal kommune 2015-2018"
     Til toppen av siden

  Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.12.2015

  BEHANDLING: 
  Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
  VEDTAK:   
  Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
    

    

  PS 065/15 Høringsuttalelse - endring i helse og omsorgstjenesteloven - styrket pårørendestøtte   Til toppen av siden

  Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.12.2015

  BEHANDLING: 
  Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
  VEDTAK:   
  Verdal kommune avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen.

   
     

  PS 066/15 Høringsuttalelse - forslag om ny pleiepengeordning   Til toppen av siden

  Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.12.2015

  BEHANDLING: 
  Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
  INNSTILLING:  
  Verdal kommune avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen.

   
    

  PS 067/15 Andre saker  Til toppen av siden

  Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.12.2015

  BEHANDLING: 
  Repr. Vigdis Haldorsen:

  • Frivillig Verdal. Det kommunale tilskuddet.
  • Kommunereform. Har rådmannen plan i forhold til hvordan komité ML skal involveres i prosessen?
    
   Rådmannen svarte.
    

  Repr. Bjørn S. Hojem:

  • Statistikken til Verdal kommune i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
    

  Det vil bli orientert/en gjennomgang av dette i et senere møte i komitéen. 
   
   
      Til toppen av siden

  Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 16.12.2015 14:53
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS