Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.01.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 18.01.2017
Tid           : 09:00 - 11:45
Til stede  : 9 representanter

 

Før møtet var satt redegjorde kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, for retningsvalget kommunestyret har gjort når det gjelder helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Etter den generelle informasjonen ble det foreslått å lukke møtet av hensyn til personvernet. Ved votering ble det vedtatt med 8 mot 1 stemme å lukke møtet, jfr. Kommunelovens § 31 pkt. 4.
  
   
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/17 Godkjenning av møteprotokoll 14.12.2016  Protokoll
PS 2/17 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader Saksframlegg Protokoll
PS 3/17 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 18.01.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 001/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14.12.16 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14.12.16 godkjennes.
         
    
 

PS 002/17 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
I forbindelse med utlyste tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet prioriterer Verdal kommune søknadene i følgende rekkefølge:

 1. Søknad nr. 7498 fra Innherred samkommune: «Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier».
 2. Søknad nr. 7741 fra Frivillig Verdal: «Sommerarbeid for ungdom».
 3. Søknadene nr 7832, 8060 og 7823 fra Frivillig Verdal.
 4. Søknad nr. 7905 fra Verdal kommune: «Sommerskole».
 5. Søknad nr 8291 fra Kvernmo Motor as. «Kom på banene – fartsfylt skole og fritid».
 6. Søknad nr 8117 «Ungdommens hus».
 7. Søknad nr. 8270 fra Verdal Røde kors: «Røde Kors aktiviteter».
 8. Søknadsnummer 7841 og 8129 er fra Frivillig Verdal.
 9. Søknadsnummer 8110 og 7819 er også fra Frivillig Verdal.
 10. Søknad nr 8230 fra Verdal orienteringsklubb til tiltaket «Råtass og Råtass ekspert»

 

     

PS 003/17 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.01.2017

BEHANDLING: 
Repr. Vigdis Haldorsen.

 • Svar på spørsmål i forrige møte ang. oppsatte lysmaster langs Elvepromenaden.
  Rådmannen svarte:
  Uteavdelingen, som har gjort det meste av arbeidet, prioriterte å gjøre dette da det skulle settes i gang arbeid med forsterkning av veibanen og utskifting av stikkrenner. I den forbindelse fant de det rimelig å sette opp lysmaster samtidig. Det er søkt om midler – tiltak for økt sykkelbruk. Dette har kommunen ikke fått svar på pr. i dag. Kostnadsrammen så langt er ca. kr 1 mill.kr. Midlene er tatt av budsjetterte midler (kr 5 mill.) til utbedringer av gang- og sykkelveger.
 • Ang. verbalprosjekt - mobildekning og bolystprosjekt.
  Hvordan ligger det an med arbeidet om mobildekning som skal være ferdig i mars?
  Ønsker redegjørelse om arbeid med bolystprosjektet.
  Rådmannen svarte:
  Ansvar er fordelt og rette personer skal involveres.
 • Tidligere er det bestilt at man ønsker løpende informasjon om status på helsesektoren.
  Komitéen ønsker månedlige rapporteringer om framdrifta for helsehus og tema en gang i blant – etter bestilling fra komitéen.
  Komitéleder setter opp forslag til ei «smørbrødliste» til neste møte.

Orientering fra rådmannen v/kommunalsjef oppvekst:

 • I morgen kl 1000 publiseres skolebidragsindikatorer.
  Det publiseres hvordan det ser ut til at skolene bidrar til elevenes læringsresultat.
  Kommer på kommunenivå og skolenivå.
  Dette kan få stor mediedekning.
 • Tilstandsrapport for skole - tanke om å gjøre ting annerledes. Ikke komme med «ferdigtenkt» produkt. Involvere komitéen - åpne opp prosessen slik at komitéen kan reflektere rundt hva som skjer i Verdal.

Orientering om hva som rører seg på barnehagesektoren utsettes til februarmøtet. 

    Til toppen av siden

 

 

 

Publisert: 18.11.2016 08:03 Sist endret: 23.07.2021 12:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS