Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 18.10.17

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        18.10.2017
Tid:          09:00 - 11:05
Til stede: 9 representanter

 
Før møtet var det orientering om HUNT4 v/Vigdis Hjulstad Belbo.
Se presentasjonen som ble brukt.
 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 38/17 Godkjenning av møteprotokoll 20.09.2017  Protokoll
PS 39/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 40/17 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager for 2018 og endring i Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 41/17 Høring om endringer i barnehageloven Saksframlegg Protokoll
PS 42/17 Orientering om status i programmeringsprosessen av nytt helsebygg Saksframlegg Protokoll
PS 43/17 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 18.10.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Ginn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Mona Helene Sand møtte som vara
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalfssekretær  

 

 

PS 038/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.10.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. september 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                     
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. september 2017 godkjennes. 
            
    
 

PS 039/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.10.2017

BEHANDLING: 
Repr. Arild K. Pedersen gjorde oppmerksom på at referat nr. 1 og 2 ikke var lenket.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
  
  
      
  

PS 040/17 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager for 2018 og endring i Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2018 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.10.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:  
Forslag til endring av Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2018 og tilskuddssats til private barnehager for 2018 vedtas.
 
         
  

PS 041/17 Høring om endringer i barnehageloven   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.10.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Verdal kommune stiller seg positiv til alle de tre endringsforslagene i lov om barnehager, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning, men da under forutsetning av at krav om bemanningsnorm og pedagognorm fullfinansieres for kommunene.
  

  

PS 042/17 Orientering om status i programmeringsprosessen av nytt helsebygg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.10.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Formannskapet i Verdal tar rådmannens redegjørelse for hva programmeringsprosessen inneholder av aktiviteter til orientering.
  

   

PS 043/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 18.10.2017

BEHANDLING:  

 • Repr. Arild K. Pedersen:
  Barnehagestruktur. Status oppfølging av budsjettvedtak i 2016?
   
  Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, svarte at man er i gang med arbeidet.
   
 • Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, orienterte om kompetansenettverk.
   
 • Kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, orienterte om rutiner og prosedyrer omkring tildeling av turnuslegehjemler.
  Se vedlagte notat som ble utdelt i møtet.
   


     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 16.11.2017 14:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS