Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.10.2017 - PS 40/17 Vedtak om tilskuddssats til private barnehager for 2018 og endring i Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2018

Saksbehandler : Anne Haugskott-Bjugan

Arkivref : 2017/6973 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 18.10.2017 40/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til endring av Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2018 og tilskuddssats til private barnehager for 2018 vedtas.

Vedlegg:

  1. Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2018
  2. Vedtak om sats 2018
  3. Forslag sats 2018
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Endringer i Lokale retningslinjer 2018 er gjort etter klage fra Private barnehagers landsforbund, der de peker på at det skal utbetales tilskudd etter rapportering. 3-åringen kan derfor ikke regnes som stor i løpet av en rapporteringsperiode, slik som det var lagt fram i retningslinjene for 2017.

Endringene i lokale retningslinjer blir derfor følgende:

Tilskudd etter rapportering 4 tellinger pr år.
1.telling: Barn som har plass pr. 01.januar (januar – mars) 3/12mnd.
2.telling: Barn som har plass pr. 01.april (april – august) 5/12 mnd.
Barn født i 2014 telles som stor fra 01.08.2017. Denne tas bort i 2018.
3.telling: Barn som har plass pr. 01.september (september – oktober) 2/12 mnd.
4.telling: Barn som har plass pr. 01.november (november – desember) 2/12 mnd.
3-åringene regnes som stor fra 01.08.
Denne blir endret til: 3-åringen regnes som stor fra 01.09. i 2018

Vedtak på tilskuddssats 2018
Verdal kommune har beregnet sats for private barnehager ut fra regnskap og barnetall i kommunale barnehager i 2016.

Forslag til sats:
Tabell

Satsen vil kunne bli endret når vi vet endelig deflator for 2018 og makspris i foreldrebetaling. Kapital sats er heller ikke endelig og vil bli satt i statsbudsjettet.

Vurdering:
Endringen som kommer i lokale retningslinjer vil ikke medføre noen vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunen, og de nye satsene for de private barnehagene vil eventuelt justeres med bakgrunn i endelig deflator for 2018 og makspris i foreldrebetaling.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2017 13:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS