Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.11.15 - PS 59/15 Valg av nye representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2015-2019

Saksbehandler: John Olav Larsen

Arkivref : 2011/9033 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 18.11.2015 59/15

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er hjemlet i opplæringslova § 11-1: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen" (utdrag).

Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet,dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal"(utdrag).

Oppnevninga gjelder en kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved følgende skoler/oppvekstsenter i kommunen for kommunevalgperioden 2015 – 2019:

 1. Garnes oppvekstsenter (skole og barnehage)
 2. Leksdal skole
 3. Ness oppvekstsenter (skole og barnehage)
 4. Stiklestad skole
 5. Verdalsøra barneskole
 6. Verdalsøra ungdomsskole
 7. Vinne skole
 8. Volden skole
 9. Vuku oppvekstsenter (skole og barnehage)
 10. Ørmelen skole
   

Kommunestyret har i sak 93/03 delegert til Driftskomitèen, nå Komité Mennesker og Livskvalitet, å oppnevne de kommunale representantene i samarbeidsutvalget ved grunnskolene. Disse representantene vil også inngå i skolemiljøutvalgene ved de samme grunnskolene.
Komité for Mennesker og Livskvalitet oppnevnte i møte 14.12.2011 følgende kommunale representanter i samarbeidsutvalgene ved skolene/oppvekstsenter for perioden 2011– 2015:

 1. Garnes oppvekstsenter – Linn Beate Tromsdal
 2. Leksdal skole – Signar Musum
 3. Ness oppvekstsenter – Johannes Rosvold
 4. Stiklestad skole – Vigdis Haldorsen
 5. Verdalsøra barneskole – Anne Kolstad
 6. Verdalsøra ungdomsskole – Rigmor Hafell
 7. Vinne skole – Heidi Nora Sagaard Storstad
 8. Volden skole – Einar A. Tromsdal
 9. Vuku oppvekstsenter - Marit Voll Skrove
 10. Ørmelen skole – Anita Karlsen
   

Saken legges fram for Komité Mennesker og Livskvalitet, uten tilråding fra rådmannen.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.11.2015 15:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS