Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.09.2017 - PS 36/17 Orientering om Panzer/Ungdommens hus

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2017/6312

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite mennesker og livskvalitet 20.09.2017 36/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Den framlagte rapporten om driften på Panzer tas til orientering.

Vedlegg:


Saksopplysninger:

Vedlagt følger rapport som viser aktivitet første halvår og hvordan en planlegger driften høsten 2017. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om aktiviteten. Dette gjøres for å få felles kunnskap om innholdet i huset.

Det siktes på å gjennomføre en mer helhetlig evaluering etter første hele driftsår, det vil si på etterjulsvinteren.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.09.2017 09:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS