Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 17.01.18

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        17.01.2018
Tid:          09:00 - 10:00
Til stede: 9 representanter


  
 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/18 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2017  Protokoll
PS 02/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 03/18 Nytt helsebygg - rammer for neste fase i programmeringsarbeidet
Kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, vil være tilstede i møtet for å svare på spørsmål
Saksframlegg Protokoll
PS 04/18 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 17.01.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Terje Aksnes møtte som vara 
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 001/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.01.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 6. desember 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 6. desember 2017 godkjennes.
                
    
 

PS 002/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.01.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK:  
Referatet tas til orientering.
    
      
  

PS 003/18 Nytt helsebygg - rammer for neste fase i programmeringsarbeidet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.01.2018

BEHANDLING: 
Kommunalsjef helse og omsorg, Anne Kari Haugdal, var i møtet og besvarte spørsmål omkring saken.

Det ble fremmet følgende forslag på representanter i referansegruppa:

Det ble først votert over pkt. 1 i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over foreslåtte representanter i referansegruppa. Enstemmig vedtatt.
                 
INNSTILLING:

  1. Kommunestyret er orientert om programmeringsarbeidet med det Nye helsebygget, og gir samspillsgruppa mandat til å gå videre med funksjonsprogrammering i ideutviklingsfasen slik det er belyst i saken.
  2. Kommunestyret oppnevner følgende representanter i referansegruppa for det nye helsebygget:
    Trine Reitan
    Marit Voll
    Silje H. Sjøvold  
     

    
           

PS 004/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -17.01.2018

BEHANDLING:  
Ingen saker.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 18.01.2018 08:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS