Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.02.2018 - PS 08/18 Endring mandat samarbeidsutvalg for bo og helsetunene i Verdal kommune

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2018/5537 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 14.02.2018 08/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Mandatet for Samarbeidsutvalget på Verdal bo og helsetun endres slik det er forslått:

 • Ivareta medvirkning og innflytelse fra brukerne.
 • Bidra til god kvalitet på tjenestene for brukerne innenfor institusjonens økonomiske rammer.
 • Ta initiativ til, bidra til å få gjennomført velferds- og trivselstiltak for brukerne.
 • Fungere som høringsinstans i saker som direkte eller indirekte angår brukerne.
 • Være rådgivende organ for ledelsen.
   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Samarbeidsutvalget ved Verdal bo og helsetun er i funksjon og har følgende medlemmer:

 • Magnus Tiller – Eldrerådet og leder for samarbeidsutvalget
 • Grete Sivertsen – Leder pårørendeforeningen VBH
 • Marn Storhaug – Ørmelen pensjonistforening
 • Merete Trøbakk – Volden Sanitetsforening
 • Liv H Røstad – representant arbeidstakerne
 • Inger Helmo – avdelingsleder VBH
   

Ørmelen bo og helsetun har ikke oppnevnt samarbeidsutvalg, pårørende har meddelt at de ikke ønsker samarbeidsutvalg fordi de føler seg ivaretatt med de samarbeidsstrukturene de allerede har.

Samarbeidsutvalget ved Verdal bo og helsetun er arbeider etter følgende mandat:

 • Ivareta medvirkning og innflytelse fra brukerne
 • Bidra til god kvalitet på tjenestene for brukerne innenfor institusjonens økonomiske rammer
 • Ta initiativ til, bidra til å få gjennomført velferds- og trivselstiltak for brukerne og de ansatte
 • Fungere som høringsinstans i saker som direkte eller indirekte angår brukerne
 • Være rådgivende organ for ledelsen
 • Disponere gavemidler som blir gitt til institusjonen
   

Samarbeidsutvalget ber om å få endret mandatet slik at de ikke har ansvar for kulepunkt 6:

 • Disponere gavemidler som blir gitt til institusjonen
   

De ønsker også at kulepunkt 3 endres slik at de kun har ansvar for å ta initiativ til, bidra til å få gjennomført velferds- og trivselstiltak for brukerne.

Begrunnelsen er at Verdal bo og helsetun har god praksis med tanke på hvordan gavemidlene disponeres. Dagens praksis er at avdelingslederne disponerer gavemidlene i samsvar med de ønsker som ligger til grunn for gaven. Når det gjelder endring av kulepunkt 3 mener samarbeidsutvalget at ansatte må ivaretas av arbeidsgiver.

Vurdering: 
Rådmannen vurderer at det er riktig å imøtekomme Samarbeidsutvalget ved Verdal bo og helsetun sitt initiativ til endring av mandatets kulepunkt 3 og 6. Endringene gir tydelighet på hva Samarbeidsutvalget og kommunen har ansvar for og ikke. Slik forbedring vurderes å være til det gode for brukere og pårørende.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.02.2018 14:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS