Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 11.04.18

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Møterom i 3. etasje, Herredshuset
Dato:        11.04.2018
Tid:          11:00 - 12:00
Til stede:  9 representanter

 
Kl 09.00-10.30: Felles møte på kommunestyresalen med Komité plan og samfunn:
Prosess «Verdalselva – med elva som ressurs»

 • Innledning ved Frode Strand/Marthe Bakken.
 • Prosessarbeid med utgangspunkt i kart over Verdalselva.
    

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 10/18 Godkjenning av møteprotokoll 14.02.2018  Protokoll
PS 11/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 12/18 Reglement for Verdal kulturskole Saksframlegg Protokoll
PS 13/18 Hverdagsintegrering Saksframlegg Protokoll
PS 14/18 Innvandrerrådets årsmelding 2017  Saksframlegg Protokoll
PS 15/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun  Saksframlegg Protokoll
PS 16/18 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 11.04.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Bjørn Holmli AP Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara 
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 010/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.04.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14. februar 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 14. februar 2018 godkjennes.
                 
    
 

PS 011/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.04.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
      
      
  

PS 012/18 Reglement for Verdal kulturskole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.04.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK: 
Verdal kommune fastsetter Reglement for Verdal kulturskole, gjeldende fra april 2018, som kulturskolens reglement.
   

               

PS 013/18 Hverdagsintegrering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.04.2018

BEHANDLING: 
AP v/ Trine Reitan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
2. Komité mennesker og livskvalitet ber om tilbakemelding på iverksatte tiltak én gang i året.

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 2 fra AP v/Trine Reitan. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken, og ber rådmannen jobbe for at tiltakene blir iverksatt.
 2. Komité mennesker og livskvalitet ber om tilbakemelding på iverksatte tiltak én gang i året.
   

 
                

PS 014/18 Innvandrerrådets årsmelding 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.04.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING: 
Innvandrerrådets årsmelding for 2017 tas til orientering.
  

              

PS 015/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 11.04.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING: 
Saken tas til orientering.
  

              

PS 016/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -11.04.2018

BEHANDLING:   

 • Lederen orienterte om:
  Møte i Referansegruppa for det nye helsebygget 10. april 2018.
   
 • Rådmannen v/kommunalsjef oppvekst orienterte om:
  Omorganisering av ungdomsarbeidet.
   

  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 12.04.2018 07:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS