Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 23.05.18

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        23.05.2018
Tid:          09:00 - 11:30
Til stede: 8 representanter. Repr. Bård Storhaug ble innvilget permisjon under behandlingen av sak 20/18. Til stede 7 representanter

 
Etter saksbehandling fortsatte møtet med befaring ved Vinne aktivitetspark.
 

  

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 17/18 Godkjenning av møteprotokoll 11.04.2018  Protokoll
PS 18/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 19/18 Søknad om fritak fra vervet som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage Saksframlegg Protokoll
PS 20/18 Hvilken boform skal det nye helsebygget ha? Saksframlegg Protokoll
PS 21/18 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 23.05.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Ingen vara
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 017/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.05.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 11. april 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                           
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 11. april 2018 godkjennes.
                  
    
 

PS 018/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.05.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
       
      
  

PS 019/18 Søknad om fritak fra vervet som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.05.2018

BEHANDLING: 
Høyre v/Charlotte F. Aakerhus fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Søknaden fra Lotte Kjesbu om fritak fra vervet som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage for resten av valgperioden 2015-2019 etterkommes.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra Høyre v/Charlotte F. Aakerhus og rådmannens forslag til vedtak ble rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme.  
                   
VEDTAK: 
Søknaden fra Lotte Kjesbu om fritak fra vervet som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage for resten av valgperioden 2015-2019 etterkommes ikke.
     

               

PS 020/18 Hvilken boform skal det nye helsebygget ha?  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.05.2018

BEHANDLING: 
Repr. Bård Storhaug ble innvilget permisjon under behandlingen av saken. Til stede 7 representanter.
 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:  
Konseptet og løsningene for framtidens helse- og omsorgstjenester i Verdal står fast.

Kapasitetsøkningen i kommunestyrets vedtak i PS 98/17 ivaretar på kort sikt en tilfredsstillende økning for omsorgsboliger med heldøgns omsorg, slik at det kan prioriteres en rendyrket institusjonsutbygging i fase 1. Kommunestyret ber derfor rådmannen i denne omgang (fase 1) legge institusjonsplasser som boform til grunn i det videre programmeringsarbeidet. Nytt produksjonskjøkken og dag- og aktivitetstilbud for hjemmeboende inngår i dette.

Videre kapasitetsutvikling for omsorgsbolig med heldøgns omsorg og lokalisering av driftsapparat for hjemmebaserte tjenester kommer da i fase 2. 

 
                

PS 021/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -23.05.2018

BEHANDLING: 
Ingen saker.
   
  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 23.05.2018 13:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS