Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 15.08.18

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        15.08.2018
Tid:          09:00 Møtet ble satt kl. 10.40 - slutt kl. 12:45.
Til stede:  8 representanter. Bård Storhaug møtte under sak 26/18. til stede 9 representanter.

 
Møtet startet med befaring ved Vuku barnehage.
Sak 24/18 ble behandlet som siste sak.

  

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 22/18 Godkjenning av møteprotokoll 23.05.2018  Protokoll
PS 23/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 24/18 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 25/18 Prioritering av søknader om spillemidler til kulturbygg i Verdal 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 26/18 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.08.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær  

 

 

PS 022/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.08.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 23. mai 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                            
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 23. mai 2018 godkjennes.
                   
    
 

PS 023/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.08.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
        
      
  

PS 024/18 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.08.2018

BEHANDLING: 
Det ble gitt følgende orienteringer:

  • Anne Segtnan og Astrid Skogseth fra Tindved Kulturhage AS orienterte om Kulturkvartalet.
    Se presentasjonen som ble brukt her.
  • Siri Strand, Fagleder ungdom og rus- og kriminalitetsforebyggende koordinator (SLT), orientere om sitt arbeidsområde.
     

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
      

               

PS 025/18 Prioritering av søknader om spillemidler til kulturbygg i Verdal 2018  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.08.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Søknader om spillemidler til kulturbygg i Verdal prioriteres som følgende:

  1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), universell utforming del 1.
  2. Nord-Trøndelag Teater teaterhus, nybygg. 
     

 
                

PS 026/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -15.08.2018

BEHANDLING: 
Einar Olav Larsen:
Situasjonen på de skolene som er berørt i skolestruktursaken og prosess ansatte.

Kommunalsjef oppvekst svarte:
Det er i samarbeid med hovedtillitsvalgte i aktuelle fagforbund laget overordnet rammeverk for hvordan disse prosessene skal kjøres. Dette er overordnede prinsipp for hvordan vi skal gå fram i slike prosesser. Det er ulike prosesser på ulike tidspunkt – så i tillegg til overordnede prinsipp blir det også laget detaljert for hver av prosessene i tillegg. Trygghet for ansatte i dette arbeidet har stort fokus.
  
  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 05.09.2018 14:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS