Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.08.2018 - PS 25/18 Prioritering av søknader om spillemidler til kulturbygg i Verdal 201

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2018/8349 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 15.08.2018 25/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Søknader om spillemidler til kulturbygg i Verdal prioriteres som følgende:

 1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), universell utforming del 1.
 2. Nord-Trøndelag Teater teaterhus, nybygg.
   

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Trøndelag fylkeskommune. Retningslinjer for tilskudd til kulturbygg.
 • Søknader om spillemidler til kulturbygg
   

Saksopplysninger:
Det er mulig å søke om spillemidler til kulturbygg tilsvarende som det søkes midler til idretts- og nærmiljøanlegg. Forskjellen er imidlertid størrelsen på tilskuddspotten med at det er avsatt en relativt liten andel av spillemidlene til kulturbygg. I 2017 var potten på 51,7 mill kr for hele landet, og i fjor fikk Sør- og Nord-Trøndelag 4,7 mill kr til sammen. Årets sum vil ligge omtrent på samme nivå. Det innebærer lang ventetid for søknader til ordningen.

I Verdal har vi to søknader som begge er fornyede:

 1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), universell utforming del 1. Søknaden gjelder oppgraderingen som er gjort av området rundt inngangspartiet på kulturhuset slik at det har blitt universelt utformet. Søknaden var tenkt som del 1 av en mer omfattende oppgradering. Søknad ble fremmet første gang i 2015 og anlegget er ferdigstilt. Totalkostnad: kr 2.825.000, godkjent søknadssum: kr 932.000.
 2. Nord-Trøndelag Teater teaterhus. Søknaden ble fremmet for oppføring av bygget. Søknad ble fremmet første gang i 2016 og bygget er ferdigstilt. Totalkostnad: 99.088.000, godkjent søknadssum: 10.000.000.
   

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt nye retningslinjer for søknad om spillemidler til kulturbygg som innebærer at et politisk organ skal vedta en prioritering dersom det er flere søknader fra samme kommune.

Vurdering:
Siden søknadene fra Verdal ble sendt inn første gang er søknadspotten blitt betydelig redusert. I gamle Nord-Trøndelag er det flere store byggeprosjekt som ligger foran søknadene fra Verdal på ventelista. Det vil medføre lang ventetid før utbetaling, men det er viktig at søknadene fremmes hvert år slik at de ikke faller ut av lista.
Prioriteringsrekkefølgen på søknadene er foreslått ut fra at SNK sin søknad er eldre enn kommunens søknad til teaterhuset.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.08.2018 07:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS