Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 17.10.18

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        17.10.2018
Tid:          09:00 - 09:30 
Til stede:  9 representanter

 
 
 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 33/18 Godkjenning av møteprotokoll 12.09.2018  Protokoll
PS 34/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 35/18 Vedtak på tilskuddssats til private barnehager i Verdal kommune 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 36/18 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 17.10.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Vara: Terje Aksnes
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Vara: Einar Olav Larsen
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 033/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.10.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Mennesker og livskvalitet 12. september 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                              
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Mennesker og livskvalitet 12. september 2018 godkjennes.
                      
    
 

PS 034/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.10.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering. 
         
      
  

PS 035/18 Vedtak på tilskuddssats til private barnehager i Verdal kommune 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.10.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                     
VEDTAK: 
Forslag til vedtak om tilskuddssats for private barnehager 2019 vedtas.
   
   
                

PS 036/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet 17.10.2018

BEHANDLING: 
Repr. Helena K. Ulvin:
Hvilke tilbud gis fra lag og organisasjoner til barn i feriene når SFO er stengt?
Spørsmålet besvares i neste møte.

Repr. Einar O. Larsen:
Verdal kommunes hjemmeside – pågår det arbeid med ny hjemmeside og hva er evt. framdriftsplan?

Rådmannen v/kommunalsjef Selseth svarte:
Verdal kommunes hjemmeside har lenge vært et tema. Krever ressurser (anbud og implementering). Vedlikeholdes som den er, og kan ikke oppdateres. Ingen beslutning om endringer tatt pr. i dag.
   
  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 15.11.2018 10:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS