Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.10.2018 - PS 35/18 Vedtak på tilskuddssats til private barnehager i Verdal kommune 2019

Saksbehandler : Anne Haugskott-Bjugan

Arkivref : 2018/9236 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 17.10.2018 35/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Forslag til vedtak om tilskuddssats for private barnehager 2019 vedtas.
 
Vedlegg: 

  1. Vedtak på tilskuddssats for private barnehager 2019
  2. Foreløpig beregning av sats 2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober før tilskuddsåret. Det er kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret som er beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet til de private barnehagene.
Dette er hjemlet i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §9.

Vurdering:
Tilskuddssats er beregnet ut fra regnskap for kommunale barnehager i 2017 og lagt til deflator og justering i foreldrebetaling. Beregningene er gjort ut fra KS/PBL sin beregningsmodell.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 13:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS