Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 21.11.2018

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        21.11.2018
Tid:          09:00 - 11:30
Til stede:  8 representanter


 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 37/18 Godkjenning av møteprotokoll 17.10.2018  Protokoll
PS 38/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 39/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 40/18 Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019  Saksframlegg Protokoll
PS 41/18 Valg av ny representant til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for resten av perioden 2015-2019  Saksframlegg Protokoll
PS 42/18 Valg av kommunale representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter, avd. barnehage, for resten av perioden 2015-2019  Saksframlegg Protokoll
PS 43/18 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 21.11.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Vara: Grethe Dyrstad 
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Ingen vara.

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 037/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17.10.18 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                               
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17.10.18 godkjennes.
                       
    
 

PS 038/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK:  
Referatet tas til orientering.
 
       
  

PS 039/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

 1. Uttalelse fra Eldrerådet.
 2. Uttalelse fra Idrettsrådet.
 3. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
 4. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede.
   

Økonomisjef Helge Holthe orienterte.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 tas til orientering.

Ved votering ble AP v/Trine Reitan sitt forslag enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 tas til orientering.
    
   
                

PS 040/18 Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                      
INNSTILLING: 
Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjøres gjeldende fra 01.01.2019.
    
   
                

PS 041/18 Valg av ny representant til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for resten av perioden 2015-2019
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Venstre v/Grethe Dyrstad fremmet følgende forslag:
Som ny representant til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) ved Ness oppvekstsenter, avd. skole, for resten av perioden 2015-2019 oppnevnes Grethe Dyrstad.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK: 
Som ny representant til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) ved Ness oppvekstsenter, avd. skole, for resten av perioden 2015-2019 oppnevnes Grethe Dyrstad.
    
   
                

PS 042/18 Valg av kommunale representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter, avd. barnehage, for resten av perioden 2015-2019
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Venstre v/Grethe Dyrstad fremmet følgende forslag:
Som representant til samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter, avd. barnehage, oppnevnes Grethe Dyrstad.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK: 
Som representant til samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter, avd. barnehage, oppnevnes Grethe Dyrstad.   
   
                

PS 043/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet 21.11.2018

BEHANDLING: 
Rådmannen:

 • SFO i ferier – etterspurt i forrige møte.
  Finnes ingen samlet oversikt. (De muligheter som finnes legges ut av hver enkelt arrangør på sosiale medier.)
   
 • Mottak av flyktninger.
  Fikk henvendelse om å ta imot 17 i 2018 - og 17 er kommet.
  For 2019 har kommunen ennå ikke fått anmodning. Kommer kanskje på slutten av året, og politisk sak blir lagt fram så snart evt. forespørsel er kommet.
   
 • Bo- og behandlingssenteret.
  Anbudsforespørsel er lagt ut på Doffin og fristen nå i første omgang er tilbudsfristen som er satt til 11. januar.
  Målet er å gi ut regelmessige informasjonsskriv med oppdatert info om prosessen. Her er Informasjonsskriv nr. 1. Informasjonsskrivene blir lagt ut etter hvert på nettsiden, https://www.verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Prosjekt-nytt-helsebygg/.
   
 • El-biler og el-sykler.
  Kommunen har fått penger fra Miljøverndepartementet til innkjøp av el-sykler. Det er kjøpt inn totalt 10 stk. Har også mottatt penger til tilrettelegging av ladepunkter til el-biler. Det skal settes opp sykkelskur og 12 stk. ladepunkter for bilene. Følger også opp med hurtigladestasjon i sentrum og andre typer ladestasjoner.
   

      
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 22.11.2018 06:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS