Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.11.2018 - PS 41/18 Oppnevning av ny representant til samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) ved Ness oppvekstsenter, avd. skole, for resten av perioden 2015-2019

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2018/9652 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 21.11.2018 41/18 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedlegg:  
Ingen- 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er hjemlet i opplæringslova § 11-1: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen" (utdrag).

Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal" (utdrag).

I Komité ML sitt møte 18.11.15, under sak 59/15, ble Bjørn S. Hojem oppnevnt som kommunal representant ved samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) ved Ness oppvekstsenter for valgperioden 2015-2019. I ettertid kom det fram opplysninger om at Ness oppvekstsenter har eget samarbeidsutvalg for barnehagen. Komité ML oppnevnte derfor, under sak 63/15, egen representant for Ness barnehage.

Bjørn S. Hojem fikk innvilget søknad om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2015-2019 under sak 92/18, i kommunestyrets møte 29. oktober d.å. Det må derfor oppnevnes ny representant for SU og SMU ved Ness oppvekstsenter, avd. skole.

Da oppnevning av kommunale representanter er delegert til Komité ML legges saken med dette fram uten innstilling.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.11.2018 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS