Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 05.12.2018

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        05.12.2018
Tid:          09:00 - 13:00
Til stede:  8 representanter


Før møtet ble satt orienterte Erling Bergh om forprosjektet «Verdal for 50 år siden» og Rune Dillan om Karolinermarkering 2018.

Sak 49/18 ble behandlet før sak 48/18.

Etter ordinær saksbehandling var det befaring ved Verdal Motorsenter i Inndalen.

  

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 44/18 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.2018  Protokoll
PS 45/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 46/18 Forprosjekt "Verdal for 50 år siden" Saksframlegg Protokoll
PS 47/18 Karolinermarkering 2018. Rapport  Saksframlegg Protokoll
PS 48/18 Andre saker - Protokoll
PS 49/18 Rullering av handlingsprogram for spillemidler 2019 Saksframlegg Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 05.12.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Vara: Siv Engelin 
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Ingen vara.

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 044/18 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.12.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 21.11.18 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                               
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 21.11.18 godkjennes.
                       
    
 

PS 045/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.12.2018

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
 
       
  

PS 046/18 Forprosjekt "Verdal for 50 år siden"  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.12.2018

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3:
Rådmannen og ordfører får fullmakt til sammen med Verdal historielag å oppnevne prosjektgruppe på 5-6 personer til å utarbeide forprosjektet.

Votering:
Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til pkt. 3 og AP v/Trine Reitan sitt alternative forslag. AP sitt alternative forslag ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatte endret pkt. 3. Enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK: 

  1. Komite mennesker og livskvalitet er positiv til initiativet som er tatt og slutter seg til at det jobbes videre med et forprosjekt for å konkretisere planene. Forprosjektet legges fram til politisk behandling i løpet av 2019.
  2. Utgifter til forprosjekt dekkes innen driftsbudsjettets rammer for 2019.
  3. Rådmannen og ordfører får fullmakt til sammen med Verdal historielag å oppnevne prosjektgruppe på 5-6 personer til å utarbeide forprosjektet.
     


       
                

PS 047/18 Karolinermarkering 2018. Rapport  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.12.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK: 
Komite mennesker og livskvalitet tar saken til orientering.
 
    
   
                

PS 048/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet 05.12.2018

BEHANDLING: 
Repr. Arild K. Pedersen:
Oppspill i lokalavisa i forhold til budsjettene i skolesektoren.

Komm.sjef oppvekst svarte:
Krevende. Tar noen refleksjoner omkring roller, prosesser og ytringsfriheten. Er vi gode nok i trepartssamarbeidet?

Rådmannen v/Trond Selseth orienterte:
3. desember var fristen for å levere inn søknad om å delta i prekvalifiseringen av det nye Bo- og behandlingssenteret. Det kom inn fire søknader. Avgjøres ganske raskt hvem som blir prekvalifisert. Er godt i tråd med framdriftsplanen som er satt.
 
    
   
                

PS 049/18 Rullering av handlingsprogram for spillemidler 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 05.12.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK: 
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.   
   
                

      
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 11.12.2018 16:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS