Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 05.12.2018 - PS 49/18 Rullering av handlingsprogram for spillemidler 2019

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2018/10038 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 05.12.2018 49/18 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
 
Vedlegg:  

 1. Liste over prioriterte spillemiddelsøknader 2019
 2. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Verdal kommune 2015-2018
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg. For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn i handlingsprogrammet.

Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:

 1. Ordinære anlegg
  Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
   
 2. Nærmiljøanlegg
  Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
   

Endringer ifht liste over spillemiddelsøknader i eksisterende plan:
Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler:

Ordinære anlegg:

 • Vuku IL. Vukuhallen.
 • Leksdal IL. Turvei fra Marka skistadion til Hallemsvollen.
 • Stiklestad IL. Turvei Blommen skisenter.
 • Stiklestad IL. Standplass og strafferunde Blommen skisenter.
 • Kvernmo Motor. Depotområde.
 • Kvernmo Motor. Bane Street legal.
 • Kvernmo Motor. Bane Drifting.
 • Kvernmo Motor. Garderobebygg.
 • Verdal kommune. Lager/idrettsbygg, Vinne aktivitetspark.
 • Verdal Orienteringsklubb. Turkart Volhaugen.
 • Verdal Orienteringsklubb. O – kart Garnes (NM og Norges cup jr. 2019)
   

Nærmiljøanlegg:

 • Verdal kommune. Asfaltert ballflate, Vinne aktivitetspark.
 • Verdal kommune. Trimtrapp Elvepromenaden.
 • Stiklestad IL. Belysning til skileik og asfaltert aktivitetsflate Blommen skisenter.
   

Totalt i 2018 ble lag, foreninger og Verdal kommune tildelt 15,2 mill.kr i spillemidler. Dette var noe høyere enn forventet ut fra signalene fra fylkeskommunen etter tildelingen i 2017. Med dagens eksisterende praksis og prioriteringer for spillemidlene kan det se ut som at lag foreninger og Verdal kommune i 2019 kan bli tildelt ca. 10 mill.kr. På de tre siste årene har vi blitt tildelt ca. 40-45 mill.kr i spillemidler, noe som er veldig høyt for en kommune på størrelse med Verdal.

Nye søknader om spillemidler:

Ordinære anlegg:

 • Verdal O – klubb. O – kart Verdalsøra NM sprint 2019.
 • Inndal IL. Rehabilitering av lysløype Garnes.
 • Verdal kommune. Friplassen Vuku ungdomsskole.
 • Verdal kommune. Lysanlegg for hele aktivitetsanlegget Vuku ungdomsskole.
   

Nærmiljøanlegg:

 • Verdal kommune. Asfaltert ball og aktivitetsflate Vuku ungdomsskole.
 • Verdal kommune. Trening og aktivitetsløype Vuku ungdomsskole.
 • Verdal kommune. Basket / isflate Vuku ungdomsskole.
   

Vurdering:
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.

Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss forutsigbarhet for søkerne. Videre er mål og strategier i planen førende for prioriteringene.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2018 15:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS