Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.01.2019 - PS 5/19 Valg samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene

Saksbehandler : Unni Merete Haugan Sellæg

Arkivref : 2018/4620- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 16.01.2019 5/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Komite mennesker og livskvalitet vedtar å forlenge perioden for Samarbeidsutvalgets oppnevnte medlemmer i sak 32/16 med ett år, fra 01.01. - 31.12.19.
 
Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
I sak 32/16 ble det besluttet å opprette Samarbeidsutvalg ved Bo- og helsetunene i Verdal kommune med virketid 01.01.17 – 31.12.18.
Det tok tid å få etablert Samarbeidsutvalget, og først høsten 2017 kom det i gang. De har god framdrift i arbeidet med å legge et fundament for hva og hvordan Samarbeidsutvalget best kan fungere for langtidsbeboere i institusjon. Dagens medlemmer mener det er viktig å forankre dette arbeidet ytterligere, og ønsker å forlenge perioden med ett år til.

Samarbeidsutvalget består av følgende medlemmer:

  • Magnus Tiller, Eldrerådet
  • Grete Sivertsen, Pårørendeforeningen ved Verdal bo- og helsetun
  • Liv Hansen Røstad, Ansatte representant
  • Merethe Trøbakk, Sanitetslagene
  • Kjell Årstad, Verdal Pensjonistlag
  • Ingun Forbord, Avdelingsleder Ørmelen bo- og helsetun
  • Inger Helmo, Avdelingsleder Verdal bo- og helsetun
     

Beboerne skal være representert med èn repr. fra bo og helsetunene, men det har ikke lyktes å få med brukerrepresentant i utvalget.

Vurdering:
Det har tatt tid å finne en god arbeidsform i samarbeidsutvalget. De som er medlemmer av samarbeidsutvalget i dag, har lagt et godt grunnlag for utvikling av innhold og form. Ut fra dette vurderer rådmannen det som viktig at dagens sammensetning og oppnevnte medlemmer fortsetter inneværende år, 01.01. – 31.12.19.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2019 13:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS