Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 13.02.2019

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        13.02.2019
Tid:          09:00 - 10:25
Til stede:  8 representanter


Før ordinær saksbehandling var det orientering om:

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 09/19 Godkjenning av møteprotokoll 16.01.2019  Protokoll
PS 10/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 11/19 Søknad om permisjon fra vervet som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage for resten av valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll
PS 12/19 Bruk av kamera i kommunale bygg Saksframlegg Protokoll
PS 13/19 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 13.02.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Vara: Silje Heggdal Sjøvold 
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Ingen vara

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 009/19 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 16. januar 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 16. januar 2019 godkjennes.
                         
    
 

PS 010/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
  
       
  

PS 011/19 Søknad om permisjon fra vervet som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Ørmelen barnehage for resten av valgperioden 2015-2019
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2019

BEHANDLING: 
H v/Silje H. Sjøvold fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Som ny representant i SU ved Ørmelen barnehage oppnevnes Silje H. Sjøvold.

Det ble først votert over rådmannens forslag til pkt. 1. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra Silje H. Sjøvold til pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
                        
VEDTAK: 

 1. Søknaden fra Lotte H. Kjesbu om permisjon fra vervet som kommunal representant i samarbeidsutvalget (SU) ved Ørmelen barnehage for resten av valgperioden 2015-2019 imøtekommes.
 2. Som ny representant i SU ved Ørmelen barnehage oppnevnes Silje H. Sjøvold.
   


 
 

PS 012/19 Bruk av kamera i kommunale bygg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2019

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan og Krf v/Helena Kruken Ulvin fremmet følgende felles tilleggsforslag til nytt pkt. 3:
3. Alle beslutninger om kameraovervåking godkjennes av rådmannsnivået.

Det ble først votert over felles tilleggsforslag fra AP og Krf til nytt pkt.3. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over vedtatt nytt pkt. 3 og rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
                        
INNSTILLING: 

 1. Kameraovervåking kan brukes på offentlige bygg og steder hvis det etter en samlet vurdering vurderes som formålstjenlig å sette opp kamera.
 2. Muligheter for å ta i bruk mindre inngripende tiltak for å minimere risiko eller løse et utfordringsbilde skal vurderes før kameraovervåkning eventuelt besluttes innført.
 3. Alle beslutninger om kameraovervåking godkjennes av rådmannsnivået.
   


  
       

PS 013/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet  -13.02.2019

BEHANDLING: 
Repr. Helene Kruken Ulvin:

 • Pkt. 19 i vedtatt budsjett for 2019 – Driftsavtaler fysioterapi.
  Kommunen ba om sak til politisk vurdering av driftsavtaler i Verdal kommune i lys av nasjonalt regelverk.
   
  Rådmannen v/Frode Kvittem svarte at sak kommer i mars.
   

Repr. Arild K. Pedersen:

 • Årsoppgjøret 2018.
   
  Rådmannen v/Frode Kvittem svarte at det pr. i dag er for tidlig å gi noe svar på hvordan resultatet blir.
   

Til slutt informerte rådmannen v/Frode Kvittem om ungdomsmiljøet. Temaet ble diskutert.   
                

      
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 13.02.2019 14:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS