Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 20.03.2019

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Møterom, 3. etasje Herredshuset
Dato:        20.03.2019
Tid:          09:00 - 11:15
Til stede:  8 representanter. Repr. Silje H. Sjøvold møtte etter at sak 14/19 var behandlet. Til stede: 9 representanter. Repr. Trude Holm fikk permisjon etter ordinær saksbehandling. Til stede: 8 representanter.


Etter ordinær saksbehandling var det orientering v/Marte L. Bakken og Kari Prestvik i tilknytning til politisk vedtak om «Innbyggerpakke og Småbarnspakke». Komiteen ble så inndelt i to grupper, som fikk i oppdrag å komme med innspill/idéer. Innspillene/idéene ble samlet inn og blir tatt med i det videre arbeidet.
 
 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 14/19 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.2019  Protokoll
PS 15/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 16/19 Temaplan Vold i nære relasjoner Saksframlegg Protokoll
PS 17/19 Oppnevning av representant til Helgådal Montessori SA Saksframlegg Protokoll
PS 18/19 Oppnevning av ny representant i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for resten av valgperioden 2015-2019  Saksframlegg Protokoll
PS 19/19 Utvikling av Verdalselva - videre utredning av tiltak  Saksframlegg Protokoll
PS 20/19 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 20.03.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Nei Vara: Marit Voll 
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 014/19 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.03.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 13. februar 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 13. februar 2019 godkjennes.
                          
    
 

PS 015/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.03.2019

BEHANDLING: 
Repr. Silje H. Sjøvold møtte. Til stede 9 representanter.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
   
       
  

PS 016/19 Temaplan Vold i nære relasjoner  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.03.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
                        
VEDTAK:  
Temaplan Vold i nære relasjoner vedtas.
  

  

PS 017/19 Oppnevning av representant til Helgådal Montessori SA  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.03.2019

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til vedtak:
Verdal kommune oppnevner Trude Holm som politisk representant til styret i Helgådal Montessori SA.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                         
VEDTAK:  
Verdal kommune oppnevner Trude Holm som politisk representant til styret i Helgådal Montessori SA.
   
   
     

PS 018/19 Oppnevning av ny representant i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for resten av valgperioden 2015-2019
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.03.2019

BEHANDLING: 
Repr. Silje H. Sjøvold reiste spørsmål om sin habilitet da styrer ved Maritvold barnehage er hennes tante. Silje fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble Silje H. Sjøvold enstemmig erklært habil. Jfr. forvaltningslovens § 6 b).

H v/Silje H. Sjøvold fremmet følgende forslag til vedtak:
Som ny kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for resten av valgperioden 2015-2019 oppnevnes Silje H. Sjøvold.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK:  
Som ny kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for resten av valgperioden 2015-2019 oppnevnes Silje H. Sjøvold.
   
   
     

PS 019/19 Utvikling av Verdalselva - videre utredning av tiltak  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.03.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                         
VEDTAK:  
Videre utredninger med kostnadsoverslag gjøres for følgende områder:

  • Elvepromenade fra Bjartnes til Hagasvingen og fra Nessbanen til Ørin, inkludert bru
  • Opprusting og forskjønning av friområder på Ørmelen
  • Sykkelrute fra Volden til Verdal sentrum
  • Tilrettelagt fiskeplass ved Holmen
  • Offentlig badeplass Sørskaget  

 

PS 020/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet  -20.03.2019

BEHANDLING: 
Ingen saker.               

      
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 05.02.2021 14:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS