Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.03.2019 - PS 16/19 Temaplan Vold i nære relasjoner

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2019/1047- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 20.03.2019 16/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Temaplan Vold i nære relasjoner vedtas.
 
Vedlegg:  
Temaplan Vold i nære relasjoner.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Høsten 2017 ble det besluttet at det skulle utarbeides en temaplan for vold i nære relasjoner i både Levanger og Verdal. Oppspillet til dette kom gjennom SLT, og i den strategiske ledergruppen (SLG) ble det besluttet å kjøre parallelle planprosesser i Levanger og Verdal slik at det ble mulig å hente ut synergier i arbeidet. I Verdal ble Lars Einar Karlsen prosessleder for dette arbeidet, og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som har jobbet med å innhente kunnskap, kartlegge og ikke minst avklare hva som vil være strategiske tiltak for kommunen i arbeidet framover. Grovskissen til denne planen ble levert i april 2018, og dette utgangspunktet er senere bearbeidet og ferdigstilt utover senhøsten 2018. Planen slik den foreligger inneholder derfor noen tiltak som allerede er gjennomført, men den peker også retning i forhold til nye element som må på plass i årene framover.

Vurdering:
Temaplan Vold i nære relasjoner vil være et viktig dokument i det videre arbeidet med å følge opp et område som kan ha stor betydning for innbyggerne i Verdal.
 

    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.03.2019 13:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS