Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.03.2019 - PS 18/19 Oppnevning av ny kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage for resten av valgperioden 2015-2019

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2018/9758 - /A10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 20.03.2019 18/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Som ny kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage oppnevnes:
 
Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
I Lov om barnehager § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, heter det:
"For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget."

Oppnevning av kommunale representanter (eier-representanter) er delegert til Komité mennesker og livskvalitet (ML).

I Komité ML sitt møte 14.12.16, under sak 51/16, ble Charlotte Fætten Aakerhus oppnevnt som kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage.

Charlotte Fætten Aakerhus ble i kommunestyrets møte 25. februar d.å., under sak 17/19, innvilget permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019. Det må derfor oppnevnes ny kommunal representant i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.02.2021 09:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS