Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 15.05.2019

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        15.05.2019
Tid:          09:00 - 11:30
Til stede:  8 representanter


Før møtet var det orienteringer som følger:

 • Om prosessene i forbindelse med sammenslåing av Ness skole og Vinne skole v/rektor Stian Nessemo og rektor Espen Munkvold.
  Se presentasjon.
 • Vuku IL. – informasjon om hva som er ferdigstilt i Vuku v/Odd Helge Roksvåg, Einar Landfald og Snorre Hjelde.
  Se presentasjon.
 • Statlige ordninger i kompetansebygging i oppvekstsektoren v/komm.sjef oppvekst, Frode Kvittem.
  Se presentasjon.
   

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 21/19 Godkjenning av møteprotokoll 20.03.2019  Protokoll
PS 22/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 23/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner Saksframlegg Protokoll
PS 24/19 Bygdeboknemnda. Planlagte bokutgivelser Saksframlegg Protokoll
PS 25/19 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.05.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Ingen vara
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 021/19 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. mars 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 20. mars 2019 godkjennes.
                           
    
 

PS 022/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
    
       
  

PS 023/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2019

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra AP v/Trine Reitan ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.
 
                    
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
   

  

PS 024/19 Bygdeboknemnda. Planlagte bokutgivelser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.05.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                          
VEDTAK:  

 1. Komite for mennesker og livskvalitet tar saken til orientering.
 2. Framtidige kostnader knyttet til utgivelse av bygdebøker søkes innarbeidet ved de årlige budsjett-/økonomiplanbehandlinger.
   

   
   
     

PS 025/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet  15.05.2019

BEHANDLING: 
Repr. Siri-Gunn Vinne:
Status reduksjon i stillinger 2019 i helse- og velferdssektoren og oppvekstsektoren.
Dette svares ut i neste møte. Økonomisjefen inviteres også til nevnte møte.             

      
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 31.05.2019 13:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS