Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 23.11.16

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 23.11.2016
Tid           : 09:00 - 12:00
Til stede  : 9 representanter  

 

Møtet startet med at avd.leder for rehabiliteringstjenesten ved Stekke, Lene Antonsen, informerte om rehab.tjenesten. Se presentasjon.
 
   
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 44/16 Godkjenning av møteprotokoll 19.10.2016  Protokoll
PS 45/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 46/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 47/16 Andre saker - Protokoll

 

Trine Reitan - klikk for personkortTrine Reitan
leder 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 23.11.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Trude Holm møtte som vara
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 044/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.11.2016

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte i komite Mennesker og livskvalitet 19.20.2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komite Mennesker og livskvalitet 19.20.2016 godkjennes.
       
    
 

PS 045/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.11.2016

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

Ved votering ble forslaget fra AP v/Trine Reitan enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.
 

 
    

PS 046/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.11.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt ved 8 stemmer. 1 stemte mot.
       
INNSTILLING:  
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2017.
Familiegjenforente kommer i tillegg til anmodningstallet fra IMDi.
 
  
 

 
PS 047/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 23.11.2016

BEHANDLING: 
Repr. Vigdis Haldorsen:

  • Opplisting av høringssaker som hører inn under Komité ML.
    Administrasjonen tar med seg denne henstillingen. 
     

    
    Til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

Publisert: 18.11.2016 08:03 Sist endret: 23.11.2016 12:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS