Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 26.10.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 26.10.2015
Tid           : 09:00 - 10:00
Til stede  : 9 representanter

  

Før møtet ble satt presenterte hvert enkelt medlem seg og fortalte kort om sine forventninger til det å være medlem av komitéen.
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 51/15 Godkjenning av møteprotokoll 02.09.2015 Protokoll
PS 52/15 Orientering om satser til private barnehager i 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 53/15 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019 Saksframlegg Protokoll
 PS 54/15 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 26.10.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara 
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef velferd  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 051/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 26.10.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité mennesker og livskvalitet 19. august 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité mennesker og livskvalitet 19. august 2015 godkjennes.
  
    
 

PS 052/15 Orientering om satser til private barnehager i 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 26.10.2015

BEHANDLING: 
Rådgiver barnehage, Anne Haugskott-Bjugan, orienterte om satser til private barnehager i 2016.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
  
      
   

PS 053/15 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 26.10.2015

BEHANDLING: 
AP, Krf og H v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternative felles forslag til pkt. 1 i rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret viser til vedtak i møte 26.05.15, under sak 45/15, og imøtekommer IMDI sin anmodning om å bosette inntil 222 flyktninger i perioden 2015 – 2019.
     

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens innstilling til pkt. 1 og felles-forslaget fra AP, Krf og H. Det alternative forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over rådmannens innstilling til pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 

  1. Kommunestyret viser til vedtak i møte 26.05.15, under sak 45/15, og imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 222 flyktninger i perioden 2015 til 2019.
  2. Administrasjonen får fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen
     

  

  

PS 054/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 26.10.2015

BEHANDLING: 
Lederen:
Hvordan jobbes det med integrering i Verdal kommune?

Rådmannen svarte i korte trekk hva som gjøres i dag.
Det legges fram en orienteringssak om dette i neste møte.
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 12.11.2015 13:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS