Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 10.02.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 10.02.2016
Tid           : 09:00 - 12:10
Til stede  : 9 representanter. Repr. Bjørn Holmli ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 11/16. Til stede 8 representanter

  

I starten av møtet redegjorde rådmannen v/kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, for:

 • Status for arbeidet med omorganiseringen i helse og omsorg.
 • Status for bosetting av flyktninger.
   

  
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 06/16 Godkjenning av møteprotokoll 13.01.2016 Protokoll
PS 07/16 Nye lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 08/16 Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt Saksframlegg Protokoll
PS 09/16 Samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 10/16 Oppnevning av representanter i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond 2015-2019  Saksframlegg Protokoll
 PS 11/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 10.02.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 006/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.02.2016

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 13. januar 2016 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 13. januar 2016 godkjennes.
  
   
    
 

PS 007/16 Nye lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.02.2016

BEHANDLING: 
Barnehagerådgiver Anne Haugskott-Bjugan redegjorde om saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING:   
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 vedtas.

Rådmann gis myndighet til å inngå samarbeidsavtaler med private barnehager.    
      
   

PS 008/16 Ungdommens hus - godkjenning av forprosjekt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.02.2016

BEHANDLING: 
V og SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2:
"Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS etter at det er gjennomført en prosjektplanlegging som definerer kommunens behov og tjenesteinnhold for ungdommens hus."

Votering:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Alternativ votering mellom rådmannens innstilling og V/SP sitt forslag. Rådmannens innstilling fikk 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra V/SP.
 • Pkt. 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 
          
INNSTILLING:   

 1. Kommunestyret slutter seg til de framlagte planer for lokaliteter for Ungdommens hus og Voksenopplæring for flyktninger.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med Byggmestran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt for kjøp av deler av eiendommen Blikktun, gnr 29 bnr 529 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 471 og deler av eiendommen gnr 19 bnr 606.
   

 

 

PS 009/16 Samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.02.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Samarbeidsavtale mellom Verdal idrettsråd og Verdal kommune vedtas. 
 
 

 
PS 010/16 Oppnevning av representanter i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond 2015-2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.02.2016

BEHANDLING: 
SP og AP v/Trine Reitan fremmet følgende forslag:

 • Leder: Kristoffer Nicolaisen
 • Styremedlem: Trine Reitan
 • Styremedlem: Trude Holm
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  

 • Leder: Kristoffer Nicolaisen
 • Styremedlem: Trine Reitan
 • Styremedlem: Trude Holm
    

 

PS 011/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.02.2016

BEHANDLING: 
Repr. Bjørn Holmli ble innvilget permisjon før sak 11/16 var ferdig behandlet. Til stede 8 representanter.

Befaringer/orienteringer:

 • Hjemmetjenesten
 • Ørmelen skole (med tanke på integreringsarbeidet de gjør)
 • Lekekroken barnehage (med tanke på integreringsarbeidet de gjør)
 • Bo- og helsetunene
 • Møllegata voksenopplæring
 • Arken
 • ATA-senteret
 • Rusomsorgen
 • Kulturtjenesten, herunder Kulturskolen, SNK, Tindved, Nord-Trøndelag TeaterTindved kulturhage – mulighetsstudien
 • De utrolige årene
 • SLT-arbeidet
 • Befaring i andre kommuner på omsorgsboliger
 • Veslefrikk bofellesskap
   

Innspill til innhold Ungdommens hus:

 • Bilverksted
 • Data
 • Musikk
 • Fargespill
 • Fremmede matkulturer – både for unge og vokse
 • Frivillige lag og organisasjoner både ved drift og aktiviteter (Unge kvinners sanitetsforening, 4H, Frivillig Verdal, Kvernmo Motor, VJFF, Trygg Trafikk, Biltilsynet/Statens vegvesen)
 • Sted for samfunnsdebatt
 • Leksekrok – Leksehjelpen
 • Samarbeid med skole (entreprenørskap) i forbindelse med drifta
   

 
    Til toppen av siden

 

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 07.04.2016 08:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS