Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 08.06.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 08.06.2016
Tid           : 09:00 - 11:30
Til stede  : 9 representanter

  

Sak 20/16 ble behandlet som første sak.
Rådmannen v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, orienterte om status for bosetting av flyktninger og om status for omorganiseringen i helse og velferd.
Informerte også kort om utfordringene i NAV i forbindelse med aktivitetsplikten m.m.
 
   
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 19/16 Godkjenning av møteprotokoll 11.05.2016  Protokoll
PS 20/16 Orientering - Verdal idrettsråd Saksframlegg Protokoll
PS 21/16 Deltakelse i Husbanken region Midt-Norges boligsosiale programarbeid 2016 - 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 22/16 Tilstandsrapport grunnskolen 2015 Saksframlegg Protokoll
 PS 23/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 08.06.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Trude Holm møtte som vara 
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 019/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 08.06.2016

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 11. mai 2016 i komité Mennesker og livskvalitet godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 11. mai 2016 i komité Mennesker og livskvalitet godkjennes.
    
    
 

PS 020/16 Orientering - Verdal idrettsråd  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 08.06.2016

BEHANDLING: 
Verdal idrettsråd v/leder Paul Elvebø var i møtet og informerte om idrettsrådets arbeid.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   
Saken tas til orientering. 

     
   

PS 021/16 Deltakelse i Husbanken region Midt-Norges boligsosiale programarbeid 2016 - 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 08.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING: 
Verdal kommune gir sin tilslutning til deltakelse i Husbanken region Midt-Norges boligsosiale programkommunearbeid 2016 – 2020. 
   

  

PS 022/16 Tilstandsrapport grunnskolen 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 08.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2015 tas til orientering. 
   

 
  

PS 023/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 08.06.2016

BEHANDLING:  
Rådmannen v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, orienterte om:

  • Status for arbeidet med 300-års markeringen i 2018 av Karolinernes hærtog i Trøndelag.
    Politisk sak legges fram etter sommerferien (var forespeilet i juni-møtet).
     
  • Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag og Oppvekstprogrammets framtid.
    Politisk sak skulle gått via komitéen til formannskapet og kommunestyret– men pga tidsnød går saken rett til formannskapet for endelig behandling i kommunestyret.
     

  
    Til toppen av siden

 

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 10.08.2016 14:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS