Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.08.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 17.08.2016
Tid           : 09:00 - 11:20
Til stede  : 9 representanter

  

Før møtet ble satt ble det gitt:

  • Status bosetting flyktninger og asylmottak v/virksomhetsleder Anne Grete Wold Olsen – 30 min.
  • Status prosess helse og velferd v/kommunalsjef Frode Kvittem – 10 min.
  • Prosess utarbeidelse av temaplan oppvekst v/kommunalsjef Frode Kvittem. Her er det lagt inn orientering, mulighet for innspill og diskusjoner – 90 min.
     

Sak 24/16 og 27/16 ble behandlet etter første orientering.

Sak 27/16 ble behandlet etter sak 24/16.

Resten av saklista ble behandlet etter de to siste orienteringene.

Etter møtet ble det befaring ved Vinne Aktivitetspark.
 
   
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 24/16 Godkjenning av møteprotokoll 08.06.2016  Protokoll
PS 25/16 Evaluering av forebyggingsarbeid Verdal kommune 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 26/16 Orientering om utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt med heldøgns tjenester Saksframlegg Protokoll
PS 27/16 Bosetting av enslige mindreårige- orientering Saksframlegg Protokoll
 PS 28/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 17.08.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Trude Holm møtte som vara
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 024/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.08.2016

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 8. juni 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 8. juni 2016 godkjennes.
     
    
 

PS 025/16 Evaluering av forebyggingsarbeid Verdal kommune 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.08.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:   
Hovedlinjene i Verdal kommunes forebyggende arbeid videreføres med de kvalitetsforbedringer som foreslås i evalueringene.

Innretning og prioritering skal jevnlig vurderes, og da fortrinnsvis i forbindelse med kommunens ordinære planprosesser.
 

      
   

PS 026/16 Orientering om utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt med heldøgns tjenester
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.08.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING: 
Verdal formannskap tar saken til orientering.
    

  

PS 027/16 Bosetting av enslige mindreårige- orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.08.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.

 
  

PS 028/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 17.08.2016

BEHANDLING: 
Ingen saker.

   
    Til toppen av siden

 

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 17.08.2016 12:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS