Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.08.2016 - PS 27/16 Bosetting av enslige mindreårige- orientering

Saksbehandler: Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2015/44 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 17.08.2016 27/16
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 5/16.

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i sitt møte 25.01.16 under sak 5/16 følgende:

Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 14 enslige mindreårige flyktninger over 15 år i 2016, innenfor rammen av de 56 flyktninger kommunen allerede har sagt ja til å bosette under forutsetning av at de reelle utgiftene dette medfører inndekkes ved statlige tilskudd.Rådmannen legger fram ny sak for kommunestyret når endelig anmodning om eventuell bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2017 foreligger. I og med at det er knyttet stor usikkerhet til anmodningen om behov for bosetting av EM i 2017, avventes vedtak om eventuell bosetting av EM mindreårige i 2017 til endelig anmodning foreligger høsten 2016.

Verdal kommune har pr.01.07.16 ikke mottatt endelig anmodninger fra IMDi jf. punkt 2 i kommunestyrets vedtak, og legger fram dette til orientering siden det har kommet forespørsler om hvor saken står. Rådmannen vil så snart en eventuell anmodning foreligger, legge fram saken til politisk behandling.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.08.2016 14:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS