Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.09.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 14.09.2016
Tid           : 09:00 - 10:50
Til stede  : 8 medlemmer

  

Sakene 33/16, 34/16 og 35/16 ble behandlet først. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Rådmannen v/kommunalsjef Frode Kvittem redegjorde for status for bosetting av flyktninger.
  
 
   
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 29/16 Godkjenning av møteprotokoll 17.08.2016  Protokoll
PS 30/16 Status spesialundervisning 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 31/16 Søknad om å være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Saksframlegg Protokoll
PS 32/16 Vurdering av SFO-tilbudet - Revidering av kompetanseplan og retningslinjer skolefritidsordningen Saksframlegg Protokoll
PS 33/16 Tilstandsrapport september 2016 - Verdal bibliotek og Verdal kulturskole Saksframlegg Protokoll
PS 34/16 Temaplan bibliotek Saksframlegg Protokoll
PS 35/16 Temaplan kulturskole 2017 - 2020 Saksframlegg Protokoll
 PS 36/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 14.09.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Bjørn Holmli DNA Medlem Nei Ingen vara
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Terje Aksnes møtte som vara 
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Trude Holm møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 029/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.09.2016

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17. august 2016 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17. august 2016 godkjennes.
      
    
 

PS 030/16 Status spesialundervisning 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.09.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING:   
Redegjørelse for status på spesialundervisning tas til orientering. 

      
   

PS 031/16 Søknad om å være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.09.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
               
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å bli tildelt rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag.
     

  

PS 032/16 Vurdering av SFO-tilbudet - Revidering av kompetanseplan og retningslinjer skolefritidsordningen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.09.2016

BEHANDLING: 
Krf v/Helena K. Ulvin fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2.
Kommunen legger til rette for at info om de ulike tilbudene blir gjort kjent samlet.

Votering:

Det ble først votert over tilleggsforslaget til pkt. 2 fra Krf v/Helena K. Ulvin. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert punktvis over rådmannens innstilling med følgende resultat:

  • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
  • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
  • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
     

INNSTILLING:  

  1. Det gis Sfo-tilbud til funksjonshemmede elever fra 1.-4. trinn og på 5.- 7. trinn på den enkelte skole som har et slikt tilbud. For funksjonshemmede elever på ungdomstrinnet kan foreldrene søke om avlastning på Avlastningstjenesten. Foreldre med funksjonshemmede barn betaler for Sfo-tilbud i 1. – 7.klasse på lik linje med andre elever.
  2. Sfo-tilbudet i den 11. mnd. legges ned fra 1/1-17. Frivillige organisasjoner blir oppfordret til å opprette tilbud i skoleferier. Kommunen legger til rette for at info om de ulike tilbudene blir gjort kjent samlet.
  3. «Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal» og «Kvalitetsplan for Sfo i Verdal kommune» endres i tråd med de vedtak som fattes i denne saken.
     

 
  

PS 033/16 Tilstandsrapport september 2016 - Verdal bibliotek og Verdal kulturskole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.09.2016

BEHANDLING: 
Biblioteksjef Eli Kristoffersen og rektor ved kulturskolen, Sven-Øyvind Bern, gikk i grove trekk gjennom rapporten.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Rapporten «Tilstandsrapport for Verdal bibliotek og Verdal kulturskole september 2016» tas til orientering.
 
  
  

PS 034/16 Temaplan bibliotek   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.09.2016

BEHANDLING: 
Biblioteksjef Eli Kristoffersen var i møtet og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Temaplan bibliotek 2017-2020 vedtas.
 
  
  

PS 035/16 Temaplan kulturskole 2017 - 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.09.2016

BEHANDLING: 
Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern var i møtet og svarte på spørsmål.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Temaplan kulturskole 2017 – 2020 vedtas.
 
  
  

PS 036/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 14.09.2016

BEHANDLING: 
SP v/Trude Holm:
Det bes om en orientering om status omkring velferdsteknologi i komitéens neste møte.
 
    
    Til toppen av siden

 

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 14.09.2016 14:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS