Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.09.2016 - PS 34/16 Temaplan bibliotek

Saksbehandler: Eli Kristoffersen

Arkivref : 2016/6144 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 14.09.2016 34/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Temaplan bibliotek 2017-2020 vedtas. 

Vedlegg: 
Temaplan bibliotek 2017-2020 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Temaplan bibliotek er en del av det kommunale planverket. Planen skal vise hvordan kommuneplan og kommunedelplan kan omsettes til handlinger. Samtidig kan temaplanen gi viktige innspill til overordnede planer. Biblioteksektoren er i rivende utvikling, det er mye som skjer og temaplanen vil fange opp en del av de endringer som er på gang. Denne planen tar utgangspunkt i tre strategier:

  • Aktiv formidling
  • Litteraturforsyning
  • Møteplass.

Vurdering:
Temaplan bibliotek er et viktig verktøy i det videre arbeidet med å utvikle biblioteket til beste for alle innbyggerne i Verdal. Den gir også den politiske ledelsen et utgangspunkt til økonomisk planlegging.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.01.2022 09:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS