Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møtekalender for 2016

Årshjul for Verdal kommune 

 

Ved å klikke på årshjulet til høyre vil du finne en rekke sentrale dokumenter.

For å finne andre nemnder, råd og utvalg enn dem du finner i møtekalenderen nedenfor, må du gå inn via valg i venstre meny.

(<2015) Møtekalender for 2016 (>2017)

Kommunestyret 15-19

Formannskap 15-19Plan og samfunn 15-19
Mennesker og Livskvalitet 15-19
25.01. (01-08) 13.01.
(kommunereform, formannskap 
Verdal, Levanger, Inderøy og Frosta i felles møte)
12.01. (01-05) 13.01. (01-05)
28. og 29.01.
Folkevalgtopplæring
14.01. (01-05) 09.02. (06-13) 10.02. (06-11)
29.02. (09-17) 21.01. (06-08) 15.03. (14-22) 04.04.
(flyttet fra 16.03. - dette er et åpent folkemøte om behov for heldøgns omsorgsplasser, med et kort "formøte" for komiteen, ingen ordinære saker)
30.03. (18-29) 28.01. (09-12) 12.04. (23-30) 13.04. (12-18)
25.04. (30-36) 18.02. (13-20) 10.05. (31-38) Ekskursjon til Stjørdal kommune.
Ingen ordinær saksbehandling
11.05.
Ekstramøte 10.05. (37-38) 03.03. (22-24) 07.06. (39-43) 08.06. (19-23)
30.05. (39-48) 17.03. (25-36) 16.08. (44-47) 17.08. (24-28)
20.06. (49-58) 31.03. (utgår) 13.09. (48-56) 14.09. (29-36)
29.08. (59-70) 14.04. (37-42) 18.10. (57-61) 19.10. (37-43)
26.09. (71-85) 03.05. (43-46)
(flyttet fra 28.04.)
22.11. (62-68) 23.11. (44-47)
31.10. (86-95) Ekstramøte 09.05. (47-48) 13.12. (utgår) 14.12. (48-52)
28.11. (96-103) 26.05. (49-59)    
12.12. (104-109) 09.06. (60-64)    
  16.06. (65-73)    
  23.06. (74-78)    
  18.08. (79-86)    
  01.09. (87-91)    
  15.09. (92-103)    
  29.09. (104-107)    
  20.10. (108-116)    
  03.11. (117-120)    
  15.11. (121-127)
(flyttet fra 10.11)
   
  24.11. (128-131)    
  01.12. (132-135)    
  15.12. (136-138)    

* Folkevalgtopplæring vil bli etter formannskapets møte den 28.01. 

Eventuelle temamøter vil tilpasses og tas i forbindelse med ordinære møter og kommunestyrets møter vil da starte f.eks. kl. 17.00.
 
Det tas forbehold om endring av dato, tidspunkt og møterom for møtene. En viser i den forbindelse til de særskilte møteinnkallingene. Enkelte møter kan bli avlyst, dersom behovet ikke er til stede.

Publisert: 17.12.2012 11:50 Sist endret: 09.12.2016 09:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS