Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møtekalender for 2017

Årshjul for Verdal kommune Klikk på pilen for å se møtekalenderen for 2016         Klikk på pilen for å se møtekalenderen for 2018

 
Ved å klikke på årshjulet til høyre vil du finne en rekke sentrale dokumenter.

For å finne andre nemnder, råd og utvalg enn dem du finner i møtekalenderen nedenfor, må du gå inn via valg i venstre meny.

(<2016) Møtekalender for 2017 (>2018)

Kommunestyret 15-19

Formannskap 15-19Plan og samfunn 15-19
Mennesker og Livskvalitet 15-19
30.01. (1-7) 09.01.
Orienteringsmøte formannskapene i Verdal, Levanger, Frosta, Inderøy, om budsjett Innherred Interkommunale Legevakt
17.01. (1-6) 18.01. (1-3)
27.02. (8-16) 19.01. (1-10) 14.02. (7-14) 15.02. (4-8)
15.03.
Folkevalgt-
opplæring
16.02. (11-22) 14.03. (15-25) 15.03.
Folkevalgt-
opplæring
27.03. (17-30) 02.03. (23-26) 04.04. (utgår, ingen saker) 05.04. (9-13)
24.04. (31-42) 16.03. (27-38) 09.05. (26-32) 10.05. (14-18)
29.05. (43-53) 06.04. (39-45) 13.06. (33-38) 14.06. (19-26)
19.06. (54-65)
Enkel middag kl. 16:00,
møtestart ca. 16:45
27.04. (46-50) 15.08. (39-44) 16.08. (27-30)
28.08. (66-75) 11.05. (51-59) 19.09. (45-50) 20.09. (31-37)
25.09. (76-83) 01.06. (60-63) 17.10. (51-56) 18.10. (38-43)
30.10. (84-93) 15.06. (64-75) 21.11. (57-63) 22.11. (44-51)
27.11. (94-105) 29.06. (76-76)
(ekstraordinært møte)
05.12. (utgår, ingen saker) 06.12. (52-56)
11.12. (106-116) 17.08. (77-83)
NB! Møtestart kl. 13:00
   
  31.08. (84-88)    
  12.09.
(valgstyret)
   
  21.09. (89-95)    
  19.10. (96-106)    
  02.11. (108)    
  09.11. (109-119)    
  24.11. (120-131)
(innstilling
budsjett - flyttet fra 23.11.)
   
  07.12. (132-142)    

Eventuelle temamøter vil tilpasses og tas i forbindelse med ordinære møter og kommunestyrets møter vil da starte f.eks. kl. 17.00.
 
Det tas forbehold om endring av dato, tidspunkt og møterom for møtene. En viser i den forbindelse til de særskilte møteinnkallingene. Enkelte møter kan bli avlyst, dersom behovet ikke er til stede.

Publisert: 17.12.2012 11:50 Sist endret: 12.12.2017 12:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS