Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møtekalender for 2019

Klikk på pilen for å se møtekalenderen for 2018Årshjul for Verdal kommune                                Klikk på pilen for møtekalender for 2020

 
Ved å klikke på årshjulet til høyre vil du finne en rekke sentrale dokumenter.

For å finne andre nemnder, råd og utvalg enn dem du finner i møtekalenderen nedenfor, må du gå inn via valg i venstre meny.

(<2018) Møtekalender for 2019 (>2020)

Kommunestyret 19-23
(Kommunestyret 15-19)

Formannskap 19-23
(Formannskap 15-19)
Plan og samfunn 19-23
(Plan og samfunn 15-19)
Mennesker og livskvalitet 19-23
(Mennesker og livskvalitet 15-19)
28.01. (01-07) 17.01. (01-08) 15.01. (01-08) 16.01. (01-08)
25.02. (08-22) 15.02. (09-22) 12.02. (09-16) 13.02. (09-13)
25.03. (23-34) 28.02. (utgår, få saker) 12.03. (17-27) 20.03. (14-20)
(flyttet fra 13.03.)
27.05. (35-47) 14.03. (23-32) 14.05. (28-38) 15.05. (21-25)
17.06. (48-61) 25.03. (33-34)
Ekstraordinært
04.06. (39)
Befaring Trondheim og Stjørdal
05.06. (26-33)
26.08. (62-75) 11.04. (35-40) 05.06. (40-48) 21.08. (utgår)
VALG Nytt
kommunstyre
 
02.05. (41-49) 20.08. (49-55) VALG
Nyttt utvalg 
14.10. (79-87)
(konstituering)
16.05. (50-57) VALG
Nyttt utvalg
 
23.10. (1-6)
28.10. (88-102) 06.06. (58-74) 22.10. (1-6) 20.11. (7-14)
18.11.
(folkevalgtopplæring,
kl. 9-17)
20.06. (75-82) 19.11. (7-16) 04.12. (15-21)
25.11. (103-116) 22.08. (83-96) 03.12. (17-24)  
09.12. (117-126) 10.09. (97-99)
(valg)
   
  10.09. (10-11)
(valgstyre)
   
  VALG Nytt
formannskap
   
  24.10. (100-117)    
  07.11. (118)    
  14.11. (119-126)    
  21.11. (127-133)    
  05.12. (134-139)    

I tillegg vil det bli avviklet møter i valgstyret ved behov. Disse avvikles i utgangspunktet på samme dager som det er møter i formannskapet.

Eventuelle temamøter vil tilpasses og tas i forbindelse med ordinære møter, og kommunestyrets møter vil da starte f.eks. kl. 17.00.
 
Det tas forbehold om endring av dato, tidspunkt og møterom for møtene. En viser i den forbindelse til de særskilte møteinnkallingene. Enkelte møter kan bli avlyst, dersom behovet ikke er til stede.

Formannskapets møte 15.02. er lagt til fredag pga strategikonferanse KS.

Folkevalgtopplæring 18. november. Dette blir på dagtid. Det er foreslått en dag folkevalgtopplæring i 2019 og to dager i januar 2020

Publisert: 17.12.2012 11:50 Sist endret: 04.12.2019 12:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS