Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2015- 37/15 Referater

 1. Søknad om oppføring av fritidsbolig og uthus - 1721/195/10 Engstua, Veresveien 10, 7660 Verdal - Arnfinn Hestegrei - Godkjent
   
 2. Søknad om oppføring av lager for ved - 1721/217/1 Smålandsvegen 25 - Godkjent
   
 3. Søknad om tilbygg og fasadeendring ved Prix Ørmelen - 1721/18/80 Gamlevegen 1 - Coop Inn-Trøndelag SA - Godkjent
   
 4. Søknad om bruksendring av sokkel til 3 hybler - 1721/20/137 Haugslivegen 2 - Marius Valseth - Godkjent
   
 5. Søknad om oppføring av uthus som tilbygg til hytte - 1721/234/1/338 Tomt nr 74 Finnvola - Torbjørn Hojem - Godkjent
   
 6. Søknad om tilbygg - 1721/18/194 - Prof Rhygs gate 10 - Gerd Eva Lund Eliassen og Gunnar Bratberg - Godkjent
   
 7. Søknad om fasadeendring bolighus - 1721/18/1079 Ringveg Nord 19 - Guri Holmvik og Bjørn Asle Hynne - godkjent.
   
 8. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/112/1 Rosvold store - Karl Terje Mathisen - Bebygd tomt - Godkjent
   
 9. Søknad om rammetillatelse for eksisterende vinterhage på eiendommen 1721/10/47 Fiolvegen 26 A - Frode Gipling og Hilde Skjemstad Grøtting - godkjent.
   
 10. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/6/30 Sagmestervegen 1 - Grethe Dyrstad - Godkjent
   
 11. Søknad om igangsettingstillatelse for gjerde og rubhall - 1721/277/318/3 - Venusvegen 3, 7652 Verdal - Godkjent
   
 12. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/157 - Åbovegen 758, 7660 Vuku - Chalathip Bye og Geir Liff - Godkjent
   
 13. Søknad om riving av brannskadet bolighus - 1721/134/5 Halset vestre - Geir Martin Bjørkeng - Godkjent
   
 14. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/290 Midtre Finnvola 26 - Trine og Håvard Auran - Godkjent
   
 15. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/36/1 Hallem vestre - Johan Olav Valseth Lian - Godkjent
   
 16. Søknad om etablering av småbarnsavdeling barnehage i eksisterende bolig - 1721/37/290 Forbregdsmyra 90A - Tom Anders Hansen -  Godkjent
   
 17. Søknad om tilbygg til bolighus og flytting av garasje - 1721/23/26 Febyvegen 23 - Kurt Ove Vollan - Godkjent
   
 18. Søknad om rammetillatelse for tilbygg av vinterhage til bolighus - 1721/10/47
   
 19. Søknad om riving av naust og oppføring av nytt naust og anneks - 1721/38/17 Solvika - Inger Holm Skavhaug - Godkjent
   
 20. Søknad om endring av plassering for garasje - 1721/10/12 - Øra Boligutvikling - Godkjent
   
 21. Søknad om riving/nedbrenning av bolighus - 1721/37/19 Solhaug 5 - Utvikling 1 AS - Godkjent
   
 22. Søknad om rammetillatelse for oppføring av bygning til bruk for kontor og verksted - 1721/277/318/3 - Venusvegen 3, 7652 Verdal - Godkjent
   
 23. Søknad om tilbygg av veranda - 1721/275/29 Ystgårdsvegen 36 A - Godkjent
   
 24. Søknad om oppføring av garasje - 1721/282/13 Tømmermannsvegen 24 - Silje Valstad og Erlend Hallem - Godkjent
   

 

Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.06.2015 11:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS