Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.12.14 - PS 83/14 Tilstandsrapport for kommunale bygg i Verdal kommune

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2014/8072 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.12.2014 83/14

 

Rådmannens innstilling:
Komite for Plan og samfunn tar saken til orientering  

Vedlegg:
Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunens bygg 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 ba Verdal kommunestyre om en tilstandsrapport for den kommunale bygningsmasse. Rapporten skulle inneholde en handlingsplan for vedlikeholdet i planperioden (2014-17).

Handlingsplanen for vedlikehold er lagt fra 2014-2019, dvs utvidet med to år. Det er bedre å se på vedlikeholdsplaner i noe lengre perspektiv. I praksis vil denne planen gjelde i fem år – fra 2014 – når den blir lagt fram på slutten av året.

Saksbehandler orienterte i mai Komite Plan og samfunn om arbeidet, oppbygging og innhold i planlagt rapport.

Sentralt i rapporten er bygningsareal for kommunale bygg, investeringer som vi har gjort og planlegger, behovet for reserver til uforutsette tiltak og vedlikeholdsbehovet på bygningsmassen. Vedlikeholdsbehovet må ses opp i mot alderen på byggene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 02.12.2014 10:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS