Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.12.14 - PS 84/14 Revidering av retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2012/4630 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.12.2014 84/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (ikke flerbrukshall) datert november 2014 vedtas. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal ble sist behandlet av Verdal kommunestyre i møte den 25.06.2012 som sak 58/12. Grunnen til revisjonen av retningslinjene den gang var oppstart av utleie av ny Verdalsøra barne- og ungdomsskole.

I behandling i KPS-møte den 18.11.14, sak 73/14, ble det påpekt uklarheter i gjeldende retningslinjer for utleie. Av den grunn legges det med dette fram forslag til reviderte retningslinjer for utleie datert november 2014. I hovedsak er det pkt.4.4, 4.5, og 4.6 som er endret.

Endringen omhandler utleie ved den nye Verdalsøra U og B i helgene. Rådmannen har i 2014 og i budsjettforslaget for 2015 foreslått at alle leietakere skal dekke utgiftene til vaktmester og renholdstjenester, maksimalt kr.2000,- pr. dag. På hverdager i skoleåret, skal leietakere kategori a-c som tidligere fritas for leie. (Kommunal virksomhet, barn og unge under 18 år og organisasjoner godkjent iht. voksenopplæringsloven)

For flerbrukshallen (Ørahallen) er priser og utleieregler de samme som for Verdalshallen ved Verdal Videregående skole. For flerbrukshallene må det betales leie uansett bruk

Vurdering: 
Etter en tids bruk av retningslinjene for utleie vedtatt i juni 2012, K-sak 98/12, ser en at disse har enkelte uklarheter. Av den grunn framlegger rådmannen med dette reviderte retningslinjer datert november 2014 som skal unngå dette. Reviderte retningslinjer harmonerer også med betalingssatser som er framlagt til behandling i budsjett for 2015

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 02.12.2014 10:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS