Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.03.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 10.03.2015
Tid            : 09:00 - 09:30
Til stede   : 9 representanter

 


Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 16/15 Godkjenning av møteprotokoll 10.02.2015 Protokoll
PS 17/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 18/15 Detaljregulering Holbergs plass - forslag til vedtak Protokoll
PS 19/15 Detaljregulering for Reinsholm sør Protokoll
PS 20/15 Detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum Protokoll
PS 21/15 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 10.03.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Marit Voll SP Vara Ja Møtte for Vigdis Haldorsen

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder, Enhet for Samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 016/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.03.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 10. februar 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 10. februar 2015 godkjennes.

 

PS 017/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.03.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering. 

 

 
PS 018/15 Detaljregulering Holbergs plass - forslag til vedtak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.03.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:   
Forslag til Detaljregulering for Holbergs plass vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 019/15 Detaljregulering for Reinsholm sør  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.03.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Reinsholm sør sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.

  
   
PS 020/15 Detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.03.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.  

 

PS 021/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.03.2015

BEHANDLING: 
Ingen saker. 

 
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS