Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.03.2015- 17/15 Referater

 1. Søknad om oppføring av bolighus - 1721/242/2 Steine østre - Godkjent
   
 2. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/107 - Storholmen, 7660 Vuku - Storholmen hyttefelt - Stig Rotmo - Godkjent
   
 3. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/200/24 Nord-Vera 9 - Randi Sørgjerd - Godkjent
   
 4. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/39/23 Volhaugvegen 191 - Jonny Risvik - Godkjent
   
 5. Søknad om oppføring av garasje m/leilighet og hybel i 2 etasje - 1721/18/205 - Oberst Lemfortsveg veg 25, 7653 Verdal - Thorstein Hynne - Godkjent
   
 6. Søknad om graving av ny overvannsledning - 1721/21/11 og 1721/21/45 Moparken - Verdal kommune - Godkjent
   
 7. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/24/61 - Holmsveet 7, 7654 Verdal - Einar Sørheim - Godkjent
   
 8. Søknad om endring av tillatelse for oppføring av garasje m/leilighet i 2 etasje - 1721/67/12 Dalan 89 - Godkjent
   
 9. Søknad om oppføring av uthus ved Dyrhaugstua i Skjækerdalen - 1721/200/1 Juldalens Almenning - Værdalsbruket AS - Godkjent
   
 10. Søknad om ytterligere utvidelse av allerede godkjent carport, godkjent i byggesak 13/764 datert den 02.10.2013 - 1721/19/745 - Garpagata 1 B, 7650 Verdal - Oddbjørn Sjøvold - Godkjent
   
 11. Søknad om fasadeendring og tilbygg til bolig - 1721/37/188 Måkevegen 18 - Arne Roel - Godkjent
   
 12. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/514 - St Olavs Alle 2, 7650 Verdal - Inga Granlund - Godkjent
   
 13. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/255/2 Kvelloskogen - Værdalsbruket AS - Tomt for eksisterende hytte - Godkjent
   
 14. Vedtak - Delingstillatelse - Deling av eiendommen 1721/242/2 Steine østre - Åse og Egil Brenne - Boligtomt - Godkjent
   
 15. Søknad om tilbygg av garasje til bolighus - 1721/10/125 Kløvervegen 46, 7650 Verdal - Kristi Bakkeslett Olsen og Morten Granaune Olsen - Godkjent
   
 16. Søknad om endring av tillatelse for oppføring av gjesteloft ved middelaldertunet - 1721/29/39 Leksdalsvegen 1 - Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Godkjent
   
 17. Søknad om etablering av boenheter 2 etasje på garasje - 1721/22/11 Østvollvegen 76 A - Morten Okkenhaug - Godkjent
   
 18. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/18/222 Fridheims gate 16 - Elin M Frisli - Godkjent
   
 19. Søknad om ombygging/bruksendring av del av låve til salong - 1721/75/6 Buås - Torje Røseng - Godkjent
   
 20. Søknad om oppføring av garasje - 1721/277/183 - Granittvegen 13, 7657 Verdal - Kjell Larsen - Godkjent
   
 21. Søknad om dispensasjon for plassering av nettstasjon (trafo) - 1721/19/210 - Møllegata 17 - Møllegata AS - Godkjent
   
 22. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/139/1 Breding vestre - Kjersti Skrove og Kim Solberg - Tilleggsareal til 1721/139/4 Coop Inntrøndelag - Godkjent
   
 23. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/11/6 Nordberg lille - Nordberghaugveien 3, 7655 Verdal - Bjørn Arne Kverkild - Godkjent
   
 24. Søknad om tak over terrasse og veranda - 1719/275/289 Gimlevegen 7 A - Godkjent
   
 25. Søknad om installering av flisfyringsanlegg - 1721/139/1 Breding vestre - Kim Solberg - Godkjent
   
 26. Endring av tidligere gitt tillatelse - ansvarsrett - 1721/221/10 - Godkjent
   
 27. Søknad om ombygging av seksjon 8 i Innherred Bosenter - 1721/1/34 Leklemsåsen 50 - Leklemsåsen Borettslag - opphør av ansvarsrett- bygging avlyst.
   
 28. Søknad om oppføring av flisfyringsanlegg - 1721/136/5 - Halsetbakkan 195, 7656 Verdal - Bjørn Lundsvoll - Godkjent
   
 29. Søknad om oppføring av garasje - 1721/1/49 Leklemsåsen 60 - Magne Arnstein Bjørsmo - Godkjent
   
 30. Søknad om tilbygg til hytte og flytting av avkjørsel - 1721/234/1/155 Åbovegen 337 - Helge Steensgaard - Godkjent
   
 31. Søknad om tilbygg og fasadeendring bolighus - 1721/38/96 Leinsmoen 14 - Frode Myrland - Godkjent
   
 32. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/534 Edin Holmes gate 3 - Tore Breding - Godkjent
   

   Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 03.03.2015 10:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS