Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.02.2014 - PS 12/14Årsrapport 2013 - Verdal kommune

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref:  2014/895 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.02.2014 12/14
Komite Mennesker og livskvalitet    
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

Vedlegg
Årsrapport 2013 for Verdal kommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Årsrapporten for 2013, med fokus på utvikling og måloppnåelse, inngår i kommunenes plan- og styringssystem som ble vedtatt i Verdal og Levanger i henholdsvis kommunestyresak 139/08 og 89/08, og revidert i samkommunestyrets sak 18/12. Årsrapporten er et tillegg til regnskap med årsberetning som i hovedsak har fokus på økonomi.

Hensikten med årsrapporten fremgår i plan- og styringssystemets del 4.2.3:

  • Årsrapportens fokus er utviklingen av kommunene. Det skal her vurderes om utviklingen går i retning måloppnåelse ut fra gitte politiske styringssignaler i planstrategien, føringer i kommuneplanens samfunnsdel, delmål og målindikatorer i kommunedelplanene og økonomiske forutsetninger i økonomiplanen. Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig kvalitet på kommunale tjenester ut fra gjeldende forutsetninger.
  • Ved avvik fra planlagt utvikling og vedtatte mål, skal det vurderes om innsatsen skal endres eller om målene skal justeres, gjennom justering eller rullering kommunens planer.
     

Av del 5 fremgår det at årsrapporten skal utarbeides i januar hvert år.

Framover er ambisjonen å ha kontinuerlig fokus på å bedre kvaliteten på plan- og styringssystemet og på styringsdokumentene i det. Derfor ble årsrapportene evaluert politisk høsten 2013, både i Verdal og Levanger.

I Verdal ble årsrapporten behandlet i Komite mennesker og livskvalitet i sak 50/13, i Komite plan og samfunn i sak 72/13, og i formannskapet i sak 89/13.

Tilbakemeldingen fra formannskapet i Verdal var ønske om større fokus på måloppnåelse, mer vekt på analyser og mer aktiv bruk av Kostra. Mer bruk av Kostra vil bli vektlagt framover mot tertialrapporter inneværende år og neste årsrapport. 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.02.2014 13:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS